Hopp til innholdet

Forsinka analyseresultater på grunn av IT-utfordringer

IT- utfordringer skaper problemer i overføring av analyseresultater fra Råmelkslaboratoriet til Husdyrkontrollen. Vi jobber med å løse saken. TINE beklager forsinkelsen.

Tjenester

TINE Rådgiving og medlemsservice tilbyr tjenester til bonden – det er vi som kan mest om melkeproduksjon og som kan hjelpe deg i og igjennom hele verdikjeden.

Vi kan hjelpe deg med laboratorietjenester og -analyser, rådgivingstjenester innen mange fagområder, og teknisk hjelp og service. Vi er alltid oppdatert på det som er nødvendig, nytt og nyttig.

Vi veileder og støtter, - vi er der som din sparringpartner når du skal ta viktige valg i produksjon, i hverdagen eller i livet. Hos oss har du din egen rådgiver og tilgang til en rekke andre rådgivere med ulike fagområder når du har behov for det.

Vi har som mål at du skal få relevante og tidsriktige råd og at det skal ha verdi for deg og din drift. 

Her kan du lese mer om hvordan vår rådgivingsprosess foregår

Laboratorietjenester - Analyser og prøver

Det viktigste vi gjør hver dag er å holde de friske dyra friske.

Plan for jurhelsestyring og prøvetaking anbefales til alle melkebesetninger.

Les om TINE Mastittlaboratoriet i Molde

Les om TINE Råmelklaboratoriet Heimdal

Viktig om prøvetaking

Bestilling av prøveutstyr: 

Her kan du bestille prøveutstyr 

Eventuelt har serviceteknikerne fra Melkekvalitet og service også prøveesker for utdeling i sine servicebiler. 

Innsending av prøver: 

Prøver må merkes tydelig med TINE Mastittlaboratoriet Molde. Prøver sendes med TINEs tankbil fra melkerommet. Melkeprøver kan fryses. Blodprøver kan ikke fryses. 

Ved behov kan prøver sendes på raskeste måte med posten. 

Kontroll av rå melk for småskalaproduksjon

Bakteriologisk og kjemisk analyse av tankmelk for småskalaprodusenter. 

Sendes til TINE Råmelklaboratoriet Heimdal.

Last ned rekvisisjon