Hopp til innholdet

Økonomi og ledelse:

Eierskifte, bedriftsutvikling, økonomistyring, husdyrproduksjon og grovfôrproduksjon

Bygg:

Forprosjektering, byggesøknad med oppfølging, byggeledelse og branntiltak

Fôring:
Grovfôrdisponering, fôring og stell av kje, unggeit og melkegeit

Melkekvalitet:

Melkingsutstyr, melkingsteknikk og melkehygiene i geitefjøs

Ring TINE Medlemstelefon – innvalg 4: Melkekvalitet)

Geitekontrollen: 

Oppfølging og registering i geitekontrollen

Ring TINE Medlemssenter  – innvalg 1 eller spør din rådgiver.

Avl:

Eksteriørbedømming og avlsplanlegging, samarbeid med Norsk Sau og Geit

Helse:

Jurhelsestyring, smitteforebyggende tiltak mot infeksjonssykdommer hos geit

Dyrevelferd:

Godt fjøsmiljø, gode beiteforhold, riktig fôring og stell av kje, ungdyr og melkegeit.

 

 

Utfordringer med melkekvaliteten?

Ring TINE Medlemssenter:

51 37 15 00

innvalg 4, Melkekvalitet

 

Hjelp til oppfølging og registrering i geitekontrollen?

Ring TINE Medlemssenter 

51 37 15 00

Innvalg 1.