Hopp til innholdet

TINE Rådgiving utvikler nye tjenester til geiteprodusentene

Publisert:

Nylig var TINEs geiterådgivere samlet i Flåm for faglig oppdatering og informasjon om flere spennende prosjekter på geit. Målet er å utvikle et Grovfôrprogram og en Lønnsomhetsanalyse spesialtilpasset geit. – To spennende satsinger vi håper geitemiljøet vil sette pris på, sier Ken Lunn, fagleder geit i TINE Rådgiving.

Etter tre år var geiterådgiverne endelig samlet fysisk i vakre omgivelser i Flåm. Ikke et tilfeldig valgt sted da flere gårdsbesøk sto på programmet.   

Rett høstetidspunkt og grovfôrkvalitet til geitas behov

Kari Margrethe Sølvberg, Anita Martinsen og Tove Lauvik fra TINE Rådgiving har jobbet med et Grovfôrprosjekt tilpasset geit sammen med tre geitemelkprodusenter. Målet med prosjektet er å rette fokus på høstetidspunkt og riktig grovfôrkvalitet som ivaretar geitas behov, samtidig som grovfôrdykringa skal tilpasses gardens ressurser og driftsopplegg. - Et spennende arbeid som også retter oppmerksomheten mot økt norskandel i forrasjonen til geit, sier Lunn.

Høsten 2022 vil rådgiverne sammen med en produsent invitere alle geiteprodusentene til et teamsmøte for å dele erfaringer fra piloten. Målet er å bygge et grovfôrprogram over samme lest som for ku, men tilpasset behovet til geita.

TINE Lønnsomhetsanalyse geit

Økonomirådgiver Johanna Drageset har jobbet mye med å tilpasse TINE Lønnsomhetsanalyse til geit. TINE Lønnsomhetsanalyse fletter sammen produksjonsdata fra geitekontrollen sammen med regnskapsdata og gir produsenten nyttige nøkkeldata som for eksempel melk minus fôr.  Johanna gikk gjennom programmet og fikk noen forbedringsforslag som hun jobber videre med. Går alt etter planen vil tjenesten lanseres i løpet av høsten 2022.

Lyttet til behov og meninger

Det var lagt inn to gardsbesøk under oppholdet i Aurland. Første besøket var lagt til Grete og Sigurd Vikesland. Sigurd møtte rådgivergruppa kvelden i forkant også, og orienterte om landbruket og spesielt geitemelkproduksjon i området. I Aurland kommune er det 12 geitemelkprodusenter som leverer melk til TINE. Det gjør kommunen til en av landets største i antall geitemelkprodusenter.

Den andre gården vi besøkte var Gudmedalen samdrift, der møtte vi Heidi Ryum og Johan Marsh. Geitemelkprodusentene delte sine erfaringer med gruppa og besøket bidro både til innsikt, kompetanse, men ikke minst hva vi må jobbe med videre i TINE Rådgiving for å møte geitemelkprodusentene sine behov og forventinger.

Bruk av digital rådgiving

Geitemelkproduksjon er spredd i store deler av landet og slik sett er både produsenter og rådgivere omforent med at Teams er en effektiv møtearena. Vi skal fortsatt ha fysiske møteplasser og rådgivingsbesøk, men vi ser at den digitale verktøykassa gir oss muligheten til å tilby tjenester til flere. -En god kombinasjon er nok framtida, avslutter Lunn.  

Rådgivere og bonde på samling i Flåm
Fra besøket hos Grete og Sigurd Vikesland