Hopp til innholdet
Gård_hvit

Gård og drift

Driften av gården er avgjørende for å sikre at du og dyrene har det bra, og for at melka skal være av ypperste kvalitet.

Fellesbeite

Vi har laget en samleside med info om registrering og endring av fellesbeite, samt hvordan du melder endring i hentested, melder inn fordeling av melkemengde for deltagere i fellesbeitet mm. 

Spesielt for geit

Se informasjon om fôring til geit, holdvurdering, beite, og den viktige tiden og veksten for unggeitene.

Mer om geit og kje

Hjelp til byggeprosjekter, driftsledelse og avl

Jakte på marginene - Utnyttelse av kvoten - Budsjett - Smartere fjøs - Optimalisering av avl

  • Byggrådgiving: Vi har kunnskapen som trengs for å planlegge et fremtidsrettet fjøs med gode løsninger, som gir god dyrevelferd og god arbeidsflyt. 
  • Avlsrådgiving: Med en god avlsplan kan du i større grad en noen gang skreddersy produksjonsopplegg for kjøtt- og melkeproduksjonen og øke inntjeninga på garden.
  • Økonomi- og ledelse rådgiving: Vi har en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til gårdsdrifta, og bidrar i prosesser hvor du står overfor større beslutninger. 
  •  
  • Byggrådgiving: Vi har kunnskapen som trengs for å planlegge et fremtidsrettet fjøs med gode løsninger, som gir god dyrevelferd og god arbeidsflyt. 
  • Avlsrådgiving: Med en god avlsplan kan du i større grad en noen gang skreddersy produksjonsopplegg for kjøtt- og melkeproduksjonen og øke inntjeninga på garden.
  • Økonomi- og ledelse rådgiving: Vi har en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til gårdsdrifta, og bidrar i prosesser hvor du står overfor større beslutninger. 

Les mer om hvordan rådgiving gjennomføres i TINE

Aktivitetskalenderen

Få en oversikt over alle kurs, seminarer, møter og liknende i ditt område.