Hopp til innholdet

Forsinka analyseresultater på grunn av IT-utfordringer

IT- utfordringer skaper problemer i overføring av analyseresultater fra Råmelkslaboratoriet til Husdyrkontrollen. Vi jobber med å løse saken. TINE beklager forsinkelsen.

e-kurs i fôring av drøvtyggere

Publisert:

Fôringslære er et svært viktig element i all husdyrproduksjon. Økt kunnskap på dette området kan bidra til en mer effektiv matproduksjon. Derfor har TINE og Animalia utviklet et e-læringskurs om fôring av storfe.

Fordelen med e-læringskurs er at du kan ta kurset i ditt eget tempo og når det passer deg. Det er også mulig å følge kapitler flere ganger dersom man ønsker det. I tillegg får du tilgang til fordypningsstoff slik at du har mulighet til å lære enda mer om de temaene du synes er mest interessante.

Kurset er oppdelt i hovedkapitler med tilhørende delkapitler, oppsummering etter hvert hovedemne, emnetester og en avsluttende test. Emnetestene fungerer som nyttig repetisjon og dokumentasjon på at emnet er gjennomgått. Det er enkelt å navigere mellom de ulike delene i kurset, noe som også gir god mulighet til å følge kurset i en annen rekkefølge enn det som er satt opp.