Hopp til innholdet

Gårdstanken

Følg daglig med på at gårdstanken fungerer som den skal. Dette er viktig for å opprettholde kvaliteten på melka.

Temperaturen skal kontrolleres minimum to ganger daglig. Meld fra straks det oppdages feil. Tidspunkt for innmelding av feil, er også viktig for eventuell erstatning av melk som ikke kan leveres på grunn av gårdstanksvikt.

Vær spesielt oppmerksom når melkemengden øker. Er tanken stor nok? Ved tvil tas det kontakt med Gårdstankservice.

Når det gjelder tankbytte er det viktig å være klar over at det kan ta opp til 3 måneders leveringstid ved bestilling av tank i enkelte størrelser. Ved større endringer hvor det blir behov for fabrikkny tank kan det være nødvendig med bestilling 6 måneder på forehånd.

Se regler for varsling, gårdsvei, tappeplass og andre produksjonsforhold hos TINEs leverandører(i boksen til venstre)

Spesielt viktig om gårdstanken om sommeren

Når det nærmer seg sommer og varmere vær er det viktig at du sjekker at kondensatoren («radiatoren») er rein. Det er viktig for at en skal få en rask nedkjølingshastighet på melka. Det vil også føre til at kompressoren bruker mindre strøm. Dette gjøres ved at en stopper tanken. Spyler rillene på kondensatoren (radiatoren) med lunkent vann slik at en ser att den er rein mellom rillene.

NB! Ikke bruk høytrykkspyler da dette kan skade kondensatoren. La vannet renne av i noen minutter før en starter tanken igjen. Unngå å spyle direkte på elektriske koblingsbokser o.l.

For de som flytter på sæter eller sommersamdrift er det viktig å prøvekjøre tanken i god tid før oppstart slik at eventuelle feil kan meldes til Gårdstankservice før tanken skal brukes. Dette gjøres enklest ved å fylle vann til det dekker rørerbladet. Slå på tanken og sjekk at nedkjølingen til utslag termostat går som normalt. Kontroller at det ikke er ulyder eller andre avvik. I tillegg bør en spyle kondensator (radiator) som beskrevet ovenfor.

Tine Gårdstankservice

TINE Gårdstankservice er ansvarlig for all service og vedlikehold på TINEs gårdstanker.

I tillegg er Gårdstankservice ansvarlig for å skaffe riktig tankstørrelse til produsentene innen de gitte tidsfrister.

 

Bestill ny gårdstank

Har du endret størrelse på melkeproduksjonen? Eller bygget nytt fjøs? 

 

Bestill ny gårdstank

Problemer med tanken?

Ring oss på 51 37 15 00
(innvalg 3)

Mandag - fredag:
kl. 07.30 til kl. 15.00 og
kl. 17.30 til kl.  20.00

Helg og helligdager:
kl. 08:00 til kl. 11:00 og
kl. 16:30 til kl. 20:00