Hopp til innholdet

Aktivitetskalender

SLÅTTATREFF

Sted: Blåola i Endalen
Område: Midt

SLÅTTATREFF MIDTRE GAULDAL

Grillkveld på Løten

Sted: Adressa er Østre Skogbygdvei 601
Område: Øst

TINE Midt Hedmark produsentlag inviterer til grillkveld på Bakken Øvre, hos Elisabeth Karlstad og Ole Kristian Stolp Kildahl på Løten.

-

Setertreff Røros og Holtålen

Sted: Håkon Snopestad på Lian Seter, Adresse: Aunvegen 620
Område: Midt

Røros og Holtålen produsentlag inviterer melkeprodusenter m/familie, kårfolk og avløsere.

Kalvemønstring på Evjemoen

Sted: Evjemoen
Område: Sørvest

I forbindelse med Landbrukets dag på Evjemoen, arrangeres det også i år kalvemønstring.

Ny geit i Ørsta

Område: Midt

Arrangement i forkant av Geitdagene.