Hopp til innholdet

Aktivitetskalender

-

Årsmøtet i TINE SA 2021

Sted: Teams
Område: Nasjonalt

Årsmøtet i TINE SA

Markvandring: nydyrking og grovfôrproduksjon

Sted: Sund ved Hemnesberget
Område: Nord

Hemnes og Polarsirkelen produsentlag ønsker i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning og Tine, å invitere til markvandring.