Hopp til innholdet

Forsinka analyseresultater på grunn av IT-utfordringer

IT- utfordringer skaper problemer i overføring av analyseresultater fra Råmelkslaboratoriet til Husdyrkontrollen. Vi jobber med å løse saken. TINE beklager forsinkelsen.

Bygg og fjøs

Et velfungerende fjøs er viktig for å sikre effektiv drift, samt Ivareta dyrevelferd og dyrehelse som et grunnlag for lønnsom produksjon.