Hopp til innholdet

Fag og forskning

Gård og drift | Melkekvalitet  /  Fagartikkel
Publisert:

Rengjør kondensatoren på gårdstanken før sommeren

Når sommeren kommer og temperaturen øker er det lurt å følge med litt ekstra på gårdstanken. Spar strøm og sikre god nedkjøling av...

Les mer
Grovfôr | Fra TINE  /  Fagartikkel
Publisert:

Store ambisjoner om bedre grovfôr – følg far og sønn i Grovfôrprogrammet 2022

TINE har som mål å øke andelen norsk fôr i melkeproduksjonen. «Grovfôrprogrammet 2022» er ei tung satsing for å nå dette målet. I fire...

Les mer
Rapporter og statistikk | Husdyrkontrollen | Fra TINE  /  Fagartikkel
Publisert:

Husdyrkontrollen gir melkeprodusentene et godt styringsverktøy

Hele 70 prosent av melkeprodusentene, både i TINE og Q-meieriene, har godkjent årsoppgjøret i Kukontrollen for 2021 viser ferske tall...

Les mer
Geit og kje | Geit  /  Fagartikkel
Publisert:

GoatMilkSCC: Celletall og speneprøver i fire geitemelksbesetninger

Et av målene med prosjektet GoatMilkSCC er å bidra til ny kunnskap om årsaker til høyt celletall i norsk geitemelk. Fire besetninger...

Les mer
Rapporter og statistikk | Husdyrkontrollen  /  Fagartikkel
Publisert:

Statistikksamling for ku- og geitekontrollen 2021

Statistikksamlingen for Ku- og Geitekontrollen består av 4.757 kukontrollmedlemmer (72% av medlemmene) og 169 geitekontrollmedlemmer...

Les mer
Geit og kje  /  Fagartikkel
Publisert:

Foring av geit og grovfôrets betydning for melkekvalitet

Hvordan kan grovfôrressursene utnyttes best mulig? Hva kan rådgiverne bidra med i forhold til fôring av geit? Har kvaliteten på...

Les mer
Grovfôr | Fôring  /  Fagartikkel
Publisert:

Blir du med på grovfôrsatsinga i TINE?

I Grovfôrprogrammet 2022 tar TINE Rådgiving i bruk all tilgjengelig kunnskap og teknologi for å bedre bondens økonomi og samtidig øke...

Les mer
Dyr og helse | Geit  /  Fagartikkel
Publisert:

Smittesikring i geiteholdet

I regi av smittesaneringsprosjektet "Friskere geiter" gjennomgikk den norske geitepopulasjonen en fantastisk «helsereise» som det tok...

Les mer
Sommermelk | Melkepris  /  Fagartikkel
Publisert:

Flatere melkekurve gir bedre melkepris

Når melkevolumet skal ned med 60 millioner liter i 2022, blir det ekstra viktig for bonden å ta ned volumet tidlig på året, da prisen...

Les mer
Grovfôr  /  Fagartikkel
Publisert:

Mer og bedre grovfôr sikrer framtida

Hele storfenæringa er satt under et massivt press, ikke bare på metan men også import av fôrmidler som kunne vært brukt til...

Les mer