Hopp til innholdet

Fag og forskning

Geit og kje  /  Fagartikkel
Publisert:

Foring av geit og grovfôrets betydning for melkekvalitet

Hvordan kan grovfôrressursene utnyttes best mulig? Hva kan rådgiverne bidra med i forhold til fôring av geit? Har kvaliteten på...

Les mer
Grovfôr | Fôring  /  Fagartikkel
Publisert:

Blir du med på grovfôrsatsinga i TINE?

I Grovfôrprogrammet 2022 tar TINE Rådgiving i bruk all tilgjengelig kunnskap og teknologi for å bedre bondens økonomi og samtidig øke...

Les mer
Dyr og helse | Geit  /  Fagartikkel
Publisert:

Smittesikring i geiteholdet

I regi av smittesaneringsprosjektet "Friskere geiter" gjennomgikk den norske geitepopulasjonen en fantastisk «helsereise» som det tok...

Les mer
Sommermelk | Melkepris  /  Fagartikkel
Publisert:

Flatere melkekurve gir bedre melkepris

Når melkevolumet skal ned med 60 millioner liter i 2022, blir det ekstra viktig for bonden å ta ned volumet tidlig på året, da prisen...

Les mer
Grovfôr  /  Fagartikkel
Publisert:

Mer og bedre grovfôr sikrer framtida

Hele storfenæringa er satt under et massivt press, ikke bare på metan men også import av fôrmidler som kunne vært brukt til...

Les mer
Teknologi | Melkerobot  /  Fagartikkel
Publisert:

Data fra DeLaval-roboten rett inn i Kukontrollen og Eana Ku via NCDX®

Nå blir de mulig for medlemmene i Kukontrollen som har DeLaval melkerobot/DeLaval Sync å overføre data til Kukontrollen og Eana Ku via...

Les mer
Økonomi  /  Fagartikkel
Publisert:

Jakten på marginene

Å være bonde er som å delta i tikamp og du må være rimelig god i alle ti øvelsene skal resultatet bli bra. Men noen frukter henger...

Les mer
Klima og bærekraft  /  Fagartikkel
Publisert:

Klimarådgiving hos melkeprodusentene

TINE og NLR tilbyr helhetlig klimarådgiving Klima Førsteråd Melk og Grovfôr er navnet på rådgivingstjenesten, der rådgivere fra Norsk...

Les mer
TINE Produksjonsprognose | Kvote | Melkeproduksjon  /  Fagartikkel
Publisert:

Korleis tilpasse mjølkeproduksjon til eit lågare forholdstal?

Forholdstalet for 2022 er bestemt til 0,99. For mjølkeprodusentane  betyr det eit dårlegare potensiale for økonomien samanlikna med...

Les mer
Kalv og ungdyr  /  Fagartikkel
Publisert:

Stell av kalv etter sykdom

Kalven er fremtiden og av stor potensiell verdi for deg som melkeprodusent.

Les mer