Hopp til innholdet

Status etter noen år med grovfôrsatsing

Det er i flere år kjørt piloter, forsøk og kampanjer for å øke fokus på norsk grovfôr. Sammen med melkeprodusentene og samarbeidspartnere har TINE Rådgiving jobbet fram gode og innovative løsninger for landbruket. Men hvordan går det egentlig med denne satsingen og hva er status i dag?

Å dyrke optimalt grovfôr er viktig for å lykkes med målene i melk- og kjøttproduksjonen, og for å utnytte grovfôret best mulig. Med kunnskap og teknologi har TINE laget en systematisk plan for å tilpasse grovfôrproduksjonen til husdyrproduksjonen, og bygget opp et individuelt rådgivingstilbud på dette med mål om å styrke bondens økonomi.  

En viktig faktor både for å evaluere grovfôrdyrkinga og planlegge fôringa, er å kjenne grovfôrets næringsverdi. TINE-medlemmer kan sende grovfôrprøver med tankbilen og få raske svar. Disse analysene gir deg en unik mulighet til å overvåke fôringa og behovet for tilleggsfôr, men også til å evaluere egen grovfôrsesong og bruke det inn i planleggingen av neste. Vi har tatt en prat med fagsjef John Fløttum i TINE Rådgiving og bedt ham gi oss en status på dette arbeidet så langt.

Hvordan er grovfôrsituasjonen i landet og kan vi vise til en positiv utvikling?

Spesielt på Østlandet, men og flere andre steder var 2023 en utfordrende vekstsesong. Både tørke, nedbør og flom gjorde sitt til at grovfôrkvaliteten er dårligere enn normalt. Selv om ingen styrer værgudene er det likevel slik at du med god planlegging kan utnytte værvinduer slik at det ut fra forutsetningene blir best mulig, - ja faktisk ganske bra sier Fløttum.

Hva har TINE lyktes med i grovfôrsatsingen så langt?

-Gjennom grovfôrsatsinga har vi bidratt til å framheve verdien av godt grovfôr, fortsetter han.  -Vi opplever at det er flere som estimerer behov for mengde og kvalitet på grovfôret i forkant av vekstsesongen, og som lager gjødselplaner og slåttestrategi. De bruker også varmesum og grasanalyser som hjelpemiddel for å treffe på ønska slåttetidspunkt. Et viktig bidrag til dette er løsninger i EANA Skifte som Mimiro har utviklet i tett samarbeid med TINE Rådgiving. Her har vi fått et verktøy som kan bidra til å treffe bedre med slåttetidspunkt opp mot ønska kvalitet på grovfôret. Vi mener det fortsatt er et stort potensiale innenfor grovfôrdyrking, men næringa er på god vei.

Hva skal TINE Rådgiving jobbe med fremover for å øke kompetansen innen grovfôr enda mer?

Fløttum sier at grovfôr er den viktigste innsatsfaktoren i melkeproduksjon, men den har en kostnad både i form av kroner og arbeidstimer, og det kreves kompetanse.
For den enkelte produsent vil sammenhengen mellom grovfôrets påvirkning av produksjonen (avdrått, kjemisk innhold i melka, helse mm), arbeidstid og økonomi være avgjørende. I tillegg vet vi at grovfôrproduksjonen påvirker klimaavtrykket på ulike måter som vi må ta hensyn til. Å øke kompetansen rundt dette, slik at den enkelte produsent kan gjøre gode tilpasninger ut fra sine forutsetninger, har stor oppmerksomhet framover.

Hvilke tips vil du gi til melkeprodusentene for den kommende sesongen?

  • Ta ut grovfôrprøver hyppig for å følge opp fôringa og evaluere fjorårets dyrkingsstrategi
  • Sett deg mål for melk- og kjøttproduksjonen og deretter lag en plan for grovfôrproduksjonen som utnytter egne ressurser best mulig (areal, mekanisering og arbeidstid)
  • Bruk varmesum og grasanalyser for å finne optimalt slåttetidspunkt ut fra ditt mål om grovfôrmengde og  -kvalitet
  • Registrer avlingsmengde slik at du kan evaluere hvordan grasproduksjonen gikk opp mot potensial og brukte innsatsfaktorer