Hopp til innholdet

Fag og forskning

Fôring  /  Fagartikkel
Publisert:

Høge verdiar på nitrat på enkelte fôrprøver

Fôrprøvesesongen er godt i gang og vi observerer høge verdiar på nitrat på enkelte prøver. Høgt innhald av nitrat kan gi forgiftning....

Les mer
Podcast | Fra TINE  /  Fagartikkel
Publisert:

Samordner rådgivinga på kjøtt og melk

Nortura og TINE har skrevet en ny avtale som betyr enda tettere samarbeid om rådgiving til bønder som produserer melk, kjøtt eller...

Les mer
Grovfôr | Podcast  /  Fagartikkel
Publisert:

Skal vi skrote plogen? 

Fornying av enga oppleves som arbeidskrevende og kostbar. Jordarbeidinga er en vesentlig del av fornyingsarbeidet. I denne podkasten...

Les mer
Fôring | Gård og drift  /  Fagartikkel
Publisert:

Justerer ureamåling i uke 32

I uke 32(9. - 13. august) gjør Råmelklaboratoriet en justering av ureamålingene. Enkelte vil oppleve et fall i urea som følge av...

Les mer
Kalv og ungdyr | Dyr og helse  /  Fagartikkel
Publisert:

Normal kalving

God kjennskap til kva som er normalt under kalving er viktig for å vita når du skal søkje hjelp hjå veterinær. Denne artikkelen tek...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Beite en viktig ressurs

Fleksibilitet og tilsyn er viktige stikkord når vi snakker beitebruk. En god plan som justeres i vekstsesongen og etter vèret er...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Nitrat-/nitrittforgifting hjå storfe

Det er ikkje noko god registrering på førekomst av nitrat-/nitrittforgifting på storfe i Noreg, men ein skulle nok tru det førekjem...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Utvider samarbeidet til beste for bonden

Ja, de er konkurrenter, men samtidig ser Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og TINE gevinstene ved å samarbeide tettere på rådgiving om...

Les mer
Melkeproduksjon | Gård og drift | Økonomi  /  Fagartikkel
Publisert:

Sjekk privatrettslige avtaler ved endring i kvoteforhold

Etter en ny digital løsning for melkekvoteordningen er det viktig å sjekke sine privatrettslige forhold før salg, kjøp eller leie av...

Les mer
Geit | Geit og kje  /  Fagartikkel
Publisert:

GoatMilkSCC: Årets ysteforsøk

Forsøkene er allerede godt i gang i det nye geitemelksprosjektet, GoatMilkSCC. I år skal vi undersøke hvordan celletallet påvirker...

Les mer