Hopp til innholdet

Mask – godt fôrmiddel, men utsatt for aerobe sporer

Publisert:
av Erik Brodshaug Fagspesialist Fôring
Omriss av en person
av Erik Brodshaug
Fagspesialist Fôring

Mask er kjent som et godt fôrmiddel, men baksiden av medaljen er at en blir mer utsatt for aerobe sporer i mjølka.

Masken ankommer gården våt og varm direkte fra bryggekaret og lagres som oftest utendørs. Masken er næringsrik, også for bakteriene. Derfor er det ikke uvanlig med kraftig vekst av aerobe sporedannende bakterier dersom lagringa ikke er optimal.

Dersom du fôrer med mask og det blir påvist aerobe sporer i mjølka bør masken ansees som mistenkt inntil det motsatte er bevist.

For å lykkes med mask som fôrmiddel er det viktig å sikre at ikke masken blir liggende mer enn ei uke før fôring. Vær nøye med reinhold på og ikke minst i området rundt lagerplassen. Et tiltak kan være å ha to binger/siloer slik at man får tid til å rengjøre og tørke den ene mellom hver levering.

Aller helst burde masken tørkes for å sikre kvalitet og forenkle transport og lagring. Mask er et restprodukt hvor næringsverdiverdi utnyttes spesielt godt av drøvtyggere. En kjærkommen fôrkilde med mye protein og fiber som balanserer godt med mer stivelsesrike korn-/potet-/brødbaserte rasjoner.