Hopp til innholdet

Verdien av å analysere grassurfôr fortløpende

Publisert:

Det viktigere enn noen gang å ha kontroll på kvaliteten av fôret. Grassurfôret utgjør en stor del av forrasjonen for storfe og geit og derfor er det praktisk å kjenne næringsinnholdet.

En grassurfôr-analyse viser nivåene av tørrstoff, råprotein, NDF og andre viktige næringsstoffer. Dette gjør det mulig å tilpasse fôringa til dyrenes individuelle behov, og dermed optimalisere helse og produksjonen.. En god oversikt over kvaliteten på fôrlageret og jevnlig testing av «fôrbrettprøver» gir et godt grunnlag for optimal fôring. God grovfôrkvalitet kan gi store fordeler både økonomisk og miljømessig. Valg av kraftfor som passer grovforkvaliteten gir optimal forrasjon. Det er også den mest bærekraftige løsningen.

Hva anbefales å gjøre når melkeprodusentene har analysert eget grassurfôr?

Å analysere grovfôret er ikke nok. Du må foreta justeringer i fôringa ut fra grovfôrets næringsverdi. Først da kan du ta ut effekten. Grovfôr med høg næringsverdi gir mulighet for å spare kraftfôr. Har grovfôret lav næringsverdi kan en beregne optimal mengde kraftfôr for å opprettholde produksjon. Mimiro har i tett samarbeid med TINE Rådgiving utviklet en fôrplanleggingsløsning i EANA som nå er på lufta. Alle grovfôranalyseresultater blir tilgjengelig der og kan dermed enkelt brukes i den operative fôrplanlegginga. Fôringsrådgivere i TINE er tilgjengelig i alle distrikt for fôringsoppfølging. Vi har også egne rådgivere innen grovfôrdyrking som kan hjelpe deg med å nå mål om din grovfôrproduksjon. Finn en fôringsrådgiver i ditt område her.

Har du ennå ikke bestilt analyser av eget grassurfôr?

Alle melkeprodusenter har en blå skinne med 10 beger for innsending av melkeprøver. Nytt fra 2023 er at du og kan sende inn prøver av grassurfôr i de samme begrene.
Det er egne etiketter for grassurfôr og informasjon om bestilling, uttak og innsending finner du her.

Hør med din TINE-rådgiver

Har du spørsmål om grassurfôr og analyser? Ta kontakt din TINE Rådgiver for mer informasjon om våre analyser og medlemspriser.

Ikke nøl med å investere i grassurfôr-analyser. Det kan være nøkkelen til å forbedre produksjonen, redusere kostnadene og øke lønnsomheten på lang sikt. Ta kontroll over grovfôrkvaliteten i dag.

La oss sammen jobbe for et mer effektivt og bærekraftig landbruk.