Hopp til innholdet

TINE Grovfôranalyser

Resultatrapportering grassurfôr

Er prøven registrert i Eana Skifte overføres resultatet dit straks det foreligger. Dette vil du bli varslet om på epost. 

I tillegg vil du finne analyseresultatene ved å logge inn på: 

 1. Fôranalyser
 2. Optifôr ku


 

Ved TINE sitt laboratorium i Molde analyseres prøver av grassurfôr og stående gras.

Hensikten med analysene er henholdsvis å beregne energi og næringsverdi til bruk i fôrplanlegging samt å vurdere høstetidspunkt og gjødsling.

Med grassurfôr menes ferdig ensilert grassurfôr, vanligvis seks uker etter slått/pakking.

Med stående gras menes stående ferskt gras på rot, som ikke er fortørka.

I prøver av grassurfôr analyseres:

 • Tørrstoff % 
 • Protein, g/kg TS
 • NDF, g/kg TS
 • OMD,%
 • Aske, g/kg TS
 • Ammoniakk, g/kg N
 • Melkesyre, g/kg TS
 • Sukker, g/kg TS

Utfra analyseresultatene blir det i henhold til fôrvurderingssystemet NorFor (https://www.norfor.info/) utført beregning av: 

 • Løselig protein
 • Totalt ufordøyelig protein
 • Potensielt nedbrytbart protein
 • Nedbrytingshastigheten for potensielt nedbrytbart protein
 • Ufordøyelig NDF
 • Nedbrytingshastigheten for NDF

I tillegg kompletteres det i visningen i TINE OptiFôr / EANA 360 tabellverdier fra formiddeltabellen i NorFor.  

 • Råfett
 • Eddiksyre, propionsyre og smørsyre

I prøver av stående gras analyseres:

 • Tørrstoff %
 • Protein, g/kg TS
 • OMD, %

NIRS analysemetode

TINE har utviklet kalibreringer for såkalt våt NIRS - Nær Infrarød Refleksjons Spektroskopi (NIRS). Det betyr at man slipper å tørke prøven før den analyseres og dermed sparer tid.

NIRS er en indirekte analysemetode som benytter sammenhengen mellom refleksjon av lys fra prøven og en kjent analyseverdi basert på en referansemetode. Det er laget en kalibrering mellom NIRS målingene og  referanseverdiene. NorFor har beskrevet hvilke referansemetoder som benyttes.  

Oppdatert: mai 2024

 

Resultatrapportering stående gras

Resultat overføres til Eana Skifte straks resultatet foreligger. Dette vil du bli varslet om på epost.

Måleområde for fôrprøver

Tabellen viser måleområder for analysene som utføres av grassurfôr ved TINEs laboratorium i Molde.

Verdier utenfor måleområdet rapporteres som min eller max verdier slik tabellen viser. Dette skal framkomme som en kommentar på prøven.

Åpne tabell

!
VIKTIG MELDING
Publisert: 16.02.2024

Merk!

Vi har ikke kalibreringer for analyse av høy eller høyensilasje.