Hopp til innholdet

Bærekraftstillegget krever ditt samtykke

Publisert: . Sist endret:

TINE innfører 2 øre/l i et bærekraftstillegg til melkeprodusenter fra januar 2023. For å få dette tillegget må du ha en klimaberegning i landbrukets klimakalkulator og ha beregnet dyrevelferdsindikator (DVI).

Beregning i Landbrukets klimakalkulator
For å få tillegget på 2 øre/l må det foreligge en beregning av klimautslippene fra din gård i landbrukets klimakalkulator. For at dette skal skje, må du samtykke til at TINE får vite om du har en klimaberegning.  Vi ønsker også at du samtykker til å dele dine klimadata med TINE.

Disse samtykkene gir du via nettsidene til Landbrukets Klimaselskap:

Logg inn og gi samtykker i klimakalkulatoren her.

Deretter vil du motta en kvitteringsepost fra Landbrukets Dataflyt over alle dine samtykker.

Brukerveiledning for samtykker

Se steg for steg-veiledning her

TINE Medlemssenter hjelper deg

Dersom du trenger hjelp til innlogging og hvordan du gir samtykkene, ta kontakt med TINE Medlemssenter 51371500 (innvalg 1).

Dyrevelferdsindikatoren

I dag har 85% av medlemmene i TINE beregnet dyrevelferdsindikator. Dyrevelferdsindikatoren bygger på dataene i Kukontrollen. Beregningen skjer automatisk dersom du er medlem i Kukontrollen og har tilstrekkelig datagrunnlag. Kravene for å få beregnet DVI er at du må ha minst én melkeveging med prøveuttak de siste seks månedene. Du må ha vært medlem i Kukontrollen i minst 12 måneder for å få beregnet DVI første gang.

Har du gitt samtykke til klimakalkulator tidligere?

Da må du gå inn en gang til for å gi samtykke til at data som viser at du har en klimaberegning kan oversendes til TINE, slik at vi får registrert dette og kan utbetale 2-øringen til deg.

For geitemelkprodusenter

Siden det ennå ikke er laget dyrevelferdsindikator for geit eller klimakalkulator for geit, er kravet for å få bærekraftstillegget for geitemelkprodusenter å ha godkjent Rådgiving og fjøsrunde siste år.

For robotprodusenter

Overføring av sensorinformasjon fra melkerobotene og til TINE er ikke på plass ennå. Fra nyttår er det krav om dokumentasjon for å kvalifisere til bærekraftstillegget. Bønder med for eksempel celletallsmåler har god dokumentasjon av celletallet i sin besetning, men det gjenstår å få til overføring av disse dataene til TINE. Vi arbeider med å få på plass en løsning for dette, og derfor får melkebønder med robot og medlemsskap i kukontrollen unntak fra kravet om verdi for dyrevelferdsindikator. Husk at du fremdeles må gi samtykke til klimakalkulatoren og at info om dette sendes til TINE, for å kvalifisere til bærekraftstillegget.

Ny medlemsfordel for nye produsenter

For nye produsenter vil bærekraftstillegget automatisk inngå som en medlemsfordel det første driftsåret. Dette for å gi nye produsenter tid til å få på plass grunnlaget for beregningene.

Første utbetaling februar 2023

Bærekraftstillegget trer i kraft fra 1.1.2023. Du får det utbetalt fra og med avregningen for melk levert i januar. Det betyr at dine samtykker må være på plass innen utgangen av januar 2023.

Se opptak fra webinar om bærekraftstillegget