Hopp til innholdet

Belønning for bærekraft

Publisert: . Sist endret:

TINE innfører 2 øre/l i et bærekraftstillegg til melkeprodusentene fra neste år. – Vi ønsker å sende et positivt signal til medlemmene for å tydeliggjøre at bærekraft er viktig for TINE, sier Marit Haugen, styreleder i TINE.

Landbruket har gjennom avtale med norske myndigheter forpliktet seg til å redusere klimagassutslippet med 5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i perioden 2021 til 2030. TINE skal bidra til at dette målet blir nådd, sier Haugen

Forretningsmuligheter for TINE

Forbrukere og kunder stiller stadig krav til at varer og tjenester skal være produsert på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Sammenliknet med resten av verden ligger utslippet fra norsk melkeproduksjon godt an. Vi har god dyrevelferd, friske dyr og lite antibiotikabruk. Det kan skape forretningsmuligheter for TINE og norske melkeprodusenter, men da må vi også dokumentere og sette tydelige mål, sier Haugen.

Slik får du 2-øringen

For å få tillegget på 2 øre/l er kravet beregning i landbrukets klimakalkulator og i TINEs dyrevelferdsindikator. For klimakalkulatoren krever det et samtykke for å hente data til denne. Logg inn og gi samtykke i klimakalkulatoren her. Dersom du trenger hjelp til innlogging, ta kontakt med TINE Medlemssenter 51371500(innvalg 1) eller se veilledning nederst i saken.

I dag har 85% av medlemmene i TINE beregnet dyrevelferdsindikator. Beregningen skjer automatisk dersom du er medlem i kukontrollen og har tilstrekkelig datagrunnlag. Tillegget trer i kraft fra 1.1.2023 slik at flest mulig skal kunne innrette seg for å oppnå det.

Begynner forsiktig

Kunnskap om nåsituasjonen på egen gård er viktig i forbedringsarbeidet, derfor begynner vi forsiktig og belønner registrering av data slik at klimakalkulator og dyrevelferdsindikator kan brukes i forbedringsarbeidet. Data er også viktig for dokumentasjonen av vår verdikjede.

Vi har jobbet med bærekraft lenge, men bærekraftstillegget til melkebøndene er en start på å belønne tiltak og dokumentasjon som er viktig for oss i hele verdikjeden, sier Haugen. 

Premiering av bærekraft ble diskutert i rådet i TINE i vinter og det vil arbeides med dette framover. Foreløpig er det ingen klimaberegning eller dyrevelferdsindikator på geit, derfor vil vi inntil videre bruke den årlige fjøsrunden til å dokumentere grunnlaget for utbetaling av tillegget på 2 øre/l.

Bærekraftstillegget skal erstatte tillegget for egenregistrering på 2 øre/l, noe som ikke endrer betaling for melka samlet sett, men er en omfordeling av dagens betaling.