Hopp til innholdet

Forsinka analyseresultater på grunn av IT-utfordringer

IT- utfordringer skaper problemer i overføring av analyseresultater fra Råmelkslaboratoriet til Husdyrkontrollen. Vi jobber med å løse saken. TINE beklager forsinkelsen.

Melkerobot

Har du faste rutiner for drift, renhold og vedlikehold av din melkerobot? Hvis ikke, har du et forbedringspotensial, både for å sikre god melkekvalitet og en god funksjon og drift av melkeroboten din.

Melkemaskinen består av mange komponenter og tilbehør som melkerør og vakuumrør, luftutskiller, melkekraner, ventiler o.s.v. bare for å nevne noe. Dette er elementer som må fungere rett i forhold til hverandre og hver for seg. Det bør derfor jevnlig føres tilsyn og minst en teknisk kontroll av melkeanlegget hvert år for å evt. avdekke feil.

 

Visste du?

Roboten jobber raskere på et reint jur.

  • Regelmessig klipping av jur er en viktig fast rutine for å sikre at robotarmen jobber på en feilfri og effektiv måte. Spenerengjøring og spenehygiene er et sentralt punkt og kritisk i forhold til melkekvalitet og roboteffektivitet og driftsstyring har en innflytelse på effektiviteten av spenerengjøring i roboten.
  • Betydningen av forholdene på den individuelle gården og den opprinnelige forurensningen av spenene er viktigere for rengjøringseffektiviteten enn robotmerke.
  • Ellers er den generelle driftsstyringen i fjøset meget viktig. Renhold av liggebåsene, bruk av strø samt skraping i gangarealer er faktorer som samlet bidrar til å holde kuenes ben, jur og spener rene.

Faste rutiner

Faste rutiner rundt drift og vedlikehold av melkeanlegget er med på å sikre god driftsstyring. I en dansk undersøkelse har nye AMS brukere fortalt at de savner faste rutiner i deres daglige arbeid. Ved bruk av konvensjonelle melkesystemer er faste rutiner rundt melking, fôring og renhold en del av det daglige arbeidet. Disse rutinene forsvinner lett ved kjøp av AMS. For å hjelpe AMS melkeprodusenter med å finne gode rutiner omkring drift og vedlikehold av deres robot har melkerobotfirmaene utarbeidet rutinebeskrivelser for brukeren, se bilde 3 (Lely) og dokument fra DeLaval. 

Forslag til gode faste rutiner

Daglig:

  • Daglig observasjon av minst 1-2 melkinger inkl. spenerengjøring. På denne måten oppdager man hvordan roboten arbeider og kan oppdage regelmessige feil på anlegget, robotarmen og/eller spenerengjøringen og eventuelt justere inn dette.
  • Rengjøring av roboten. Spyl roboten (inkl. robotarmen) og robotrommet rent to ganger pr. dag. Vær forsiktig med høytrykkspyler og elektronikk. Som en rådgiver sa, «Hvis du passer på roboten, vil roboten passe på deg.»
  • Rengjøring av kameraglasset/laser.

Ukentlig:

  • Sjekk av hele roboten og utstyret på roboten – vær særlig oppmerksom på spenegummien og om den bør skiftes. Det er også en fordel å ha regelmessige servicerutiner for forskjellige komponenter som f.eks. vakuumsystemet.
  • Regelmessig vedlikehold hjelper å sikre god robotytelse og – produktivitet. Kun 2 timer pr. uke kan utgjøre en forskjell
  • Det er en god investering å bruke litt tid hver uke med å se etter forbedringer i rutinene og utveksling av ideer og diskutere nye muligheter med f.eks. en TINE fagrådgiver melkekvalitet.
  • Kontroll av forbruket av desinfeksjonsmidler.

Ellers anbefales det en månedlig kontroll og vedlikehold av utstyret til spenerengjøring, d.v.s. regelmessig manuell rengjøring og utskifting av slitte børster og defekte gummideler i rengjøringskoppen. 

På tide med en kontroll av roboten?

Vi tilbyr tjenesten TINE melkemaskinkontroll som gjennomføres av fra en av våre sertifiserte teknikere. Det du får er en teknisk kontroll med en tilstandsrapport og rådgiving.