Hopp til innholdet

IgG - Immunglobuliner i melk og blod

Måling av immunstatus hos kalv yngre enn syv dager gjøres i blodprøver for å bekrefte kalvens opptak av immunoglobuliner. Måling av IgG i råmelk gjøres for å dokumentere kyrs råmelkskvalitet.

Resultatrapportering

Analysesvar sendes produsenten, og om det er angitt på rekvisisjonsskjemaet blir analysesvar sendt veterinær.