Hopp til innholdet

Andre prøver

Hygieneundersøkelse av melkeanlegg

Analyse av bakterieforekomst i skylleprøver og svaberprøver fra melkingsutstyr.

Ta kontakt med TINE Mastittlaboratoriet i Molde på mastittlab.molde@tine.no eller ring 918 66 600 FØR prøveinnsending.

 

Bakterieidentifikasjon ved høyt bakterietall i tankmelk

Analyse av tankmelk for sporing av årsaker til høyt bakterietall i tankmelk.

Sterilt uttak av tankmelk på OLA-beger eller bulkotest-beger. Prøver fryses umiddelbart eller oppbevares under 4˚C til de kan fryses.

Pakking og forsendelse

Pakkes slik at prøven(e) holdes frosset til mottak på laboratoriet. Rekvisisjonsskjema legges i boksen. Prøvene sendes som «Pakke over natt» eller med tankbilen.

Ta kontakt med TINE Mastittlaboratoriet i Molde på mastittlab.molde@tine.no eller ring 918 66 600 FØR prøveinnsending.