Hopp til innholdet

Fra 2023 vil melkeprodusentene få mer fleksibilitet i det årlige møtet mellom produsent og brukets kontaktrådgiver, som fra nå av kalles TINE Fjøsmøte. 

I 2018 ble medlemsbesøket gjort om til «Rådgiving og fjøsrunde», der fleksibiliteten for produsentene økte, samtidig som vi også økte fokuset på dyrevelferd. Siden da har en samlet norsk storfenæring, inkludert TINE, gått sammen om å etablere Dyrevelferdsprogram for storfe.
Derfor er det naturlig å endre vår rolle ute i fjøset, og samtidig forbedre tilbudet basert på tilbakemeldinger vi har fått, blant annet gjennom vår medlemsundersøkelse. 

TINE Fjøsmøte er en av medlemsfordelene fra TINE, og består av tre deler; selve fjøsmøtet, en valgfri økt med rådgiving, og en oppfølging i etterkant. Det årlige møtet i alle leverandørfjøs er viktig for begge parter for å støtte melkeprodusenten i drift og utvikling av gården, samt bidra til dyrevelferd og bærekraftig drift. 

Årlig fjøsmøte

Fjøsmøtet er det årlige møtet i fjøset mellom produsenten og brukets kontaktrådgiver, som vanligvis skjer hver 10.-14. mnd. Fjøsmøtet består av en runde i fjøset og avklaring rundt hvordan rådgiveren best kan bistå med å løse eventuelle utfordringer, samtidig som man sammen sikrer et praktisk grunnlag for videre rådgiving. I tillegg er det en gjennomgang av ulike tema som er viktige for TINE-fellesskapet og hvordan disse løses på garden, og ikke minst om det kan være økonomisk potensiale i endringer for det enkelte bruket. 

Valgfri rådgiving

Før møtet på gården gjennomføres, kartlegges hvordan bonden ønsker å bruke medlemstiden på 1,5 timer rådgiving i valgfritt tema. De fleste foretrekker å gjennomføre dette samtidig med fjøsmøtet, men det er også mulig å ta det som et digitalt møte i etterkant eller i forbindelse med annen fakturert rådgiving. Medlemstiden må brukes i én runde og før neste års fjøsmøte.

Under fjøsmøtet avtales det et kort oppfølgingsmøte 3-6 måneder senere. Dette tas over PC eller telefon, der rådgiver og produsent følger opp det som kom fram under fjøsmøtet. Målet med dette er å sikre kontakt og støtte gjennom året.

TINE er tilsluttet Dyrevelferdsprogrammet for storfe, og dyrevelferd og produksjonsforhold følges blant annet opp der. Alle som jobber for TINE har imidlertid, som tidligere, alltid plikt på seg til at eventuelt bekymringsverdige forhold rundt dyrevelferd eller produksjon blir fulgt opp videre internt. 

Geitmelksprodusentene

Inntil et dyrevelferdsprogram for småfe er på plass, fortsetter vi som tidligere å inkludere vesentlige punkter rundt dyrevelferd og produksjonsforhold i fjøsrunden hos geitmelksprodusentene.  For øvrig er tjenesten lik.

Din rågiver kontakter deg

Når det nærmer seg tidspunktet for det årlige fjøsmøtet, vil din rådgiver kontakte deg for å avtale tidspunkt og hvordan du ønsker å bruke medlemstiden din til rådgiving.