Hopp til innholdet
Fotograf: Torstein Kiserud

Analysen gjøres på melk. Testen identifiserer et protein, pregnancy associated glycoprotein (PAG), som skilles ut fra embryoets fosterhinner og kan påvises i blod og mjølk. Proteinet er spesifikt for drektighet og testen har en sikkerhet på 97-98 prosent. 

Dyr kan testes fra dag 28 etter inseminasjon/paring.  
Mjølkeprøver skal tas ut i vanlige speneprøveglass, rekvisisjon vedlegges og prøvene sendes med tankbilen. 

Resultatrapportering

Analyseresultatet rapporteres direkte fra laboratoriet til Husdyrkontrollen. Resultat kan ventes senest 8-10 dager etter at prøven er sendt med tankbilen.  

Dersom svaret på PAG-testen er negativ, kan en med stor sikkerhet si at kua ikke er drektig. 

Ved positivt svar på tidlig testing (28-42 dager etter inseminasjon) bør en imidlertid følge opp kua. Testen er 97-98 prosent sikker, men det er en risiko for at embryoet kan dø i en tidlig fase. Forskning viser at ca. 20 prosent av embryoene dør før dag 42. De aller fleste av disse (70-80 prosent) tapes før dag 17, og kua vil da løpe om etter tre uker. Det er likevel en liten risiko for embryotap helt fram til seks uker etter inseminasjon. Derfor er det en god regel å observere dyr med positiv PAG-test nøye fram til dag 42. Ved mistanke om ny brunst etter positiv test må slike kyr derfor testes med ny prøve eller undersøkes av veterinær.    

Ved tidlig testing er det en god regel å teste alle dyr med positivt resultat på nytt etter noen uker.  

 

Noen PAG-tester kan gi usikkert resultat og disse fremkommer som "Vet ikke" i Husdyrkontrollen. I slike tilfeller bør produsenten sende inn ny prøve eller få veterinær eller tekniker til å drektighetskontrollere kua. 

Merk!

Testen er følsom så det er viktig å sikre prøven mot overføringsfeil dersom prøven tas ut som en husdyrkontrollprøve.