Hopp til innholdet

Med en god avlsplan kan du i større grad en noen gang skreddersy produksjonsopplegg for kjøtt- og melkeproduksjonen og øke inntjeninga på garden.

Vi kombinerer det vi vet (geno-type) med det vi ser (feno-type) for å avle fram ei funksjonell ku.

Avlsplanen blir en produksjonsplan når vi stiller spørsmålet om hva kalven skal brukes til.

 

TINE tilbyr avlsrådgiving på melkerasene NRF, Holstein og Jersey samt for de 5 kjøttferasene TYR driver avlsarbeid på i Norge.