Hopp til innholdet
Fotograf: Torstein Kiserud

Gjennomføringen i praksis

Hva kan vi rådgi om

TINE Rådgiving har kompetanse innen fagområdene fôring, økonomi og ledelse, bygg, avl og helse.  

Inn under dette ligger en rekke undertemaer og spesialiseringer som for eksempel veivalg, melkekvalitet, dyrevelferd, klima, husdyrkontroll, teknikk, melkeutstyr. Vi kan opprette tverrfaglige team tilpasset deg, og vi har veterinærer som kan bistå ved behov.

Har du utfordringer som du lurer på om vi kan hjelpe med så snakk med rådgiveren din eller ring medlemstelefonen, - så hjelper de deg videre. 

Hvorfor velge rådgivning fra oss?

Fordi det er vi i TINE Rådgiving som kan mest om melkeproduksjon i hele Norge.  Det er vi som gir deg verdifulle råd som gir deg god samvittighet for gården, melka  og familien. 

Vi er en av dine og vi er ansatt av deg, - vi skal ikke selge deg noe du ikke trenger eller ikke vil ha, men vi skal gi deg verdifulle råd, tilpasset deg, din drift og ditt ressursgrunnlag.

Hva kan jeg forvente av verdi og videre oppfølging?

Vi i TINE Rådgiving har som overordnet mål at våre råd skal gi deg verdi.

- Den nytteverdi våre råd gir deg er en sum av de mål du når, de valg du tar og den innsats du gjør ut fra de råd du får.

Våre råd skal sikre at du skal kunne ta kvalifiserte valg til rett tid og nå de målene du har satt deg.

Vi tilbyr oppfølging, - på dine premisser og på de områder som du ønsker. Om du ønsker at vi skal følge deg tett,  ha jevnlig oppfølging eller kanskje følge deg opp når resultatene uteblir eller målene nås – vi er her for deg og tilbyr deg det du vil ha. 


Felles for alle våre rådgivere:

  • kan bistå med rådgivning digitalt, over telefon eller ved å besøke deg
  • på gården.
  • tilgjengeliggjør alt av dokumentasjon med deg digitalt i ettertid.
  • synliggjør effekten av rådgivningen i ettertid.
  • sikrer at alt blir som avtalt! Ingen overraskelser.
  • søker bistand fra veterinærer eller andre med spesialistkompetanser dersom det er behov for det.
  • samarbeider med kolleger for å gi deg det du trenger av bistand.