Hopp til innholdet

Vannprøver for analyse av kimtall, E.Coli, koliforme bakterier

Alle med egen vannkilde må analysere vannet hver høst for å tilfredsstille KSL-standarden. TINE tilbyr vannanalyse og prøven kan sendes med tankbilen.

Analysetilbudet er kun tilgjengelig i oktober hvert år.

Detaljert informasjon om innsendingsrutiner publiseres hver høst her på medlem.tine.no.

Prøveutstyr, med veiledning for uttak, bestilles fra TINE Medlemssenter (tlf. 51 37 15 00, tastevalg 1) og sendes til Mastittlaboratoriet i Molde.

Kimtall: analyseres med akkreditert metode basert på NS-ISO 6222:1999 for prøver som er < 12 timer ved ankomst. For prøver som er mellom 12 og 48 timer anvendes intern akkreditert metode som kun avviker fra ISO metoden på krav til alder på prøven.

E.Coli og Koliforme : akkreditert metode basert på NS-ISO 9308-2:2014 for prøver som er < 24 timer ved ankomst. For prøver som er mellom 24 og 48 timer ved ankomst anvendes intern akkreditert metode som kun avviker fra ISO metoden på krav til alder på prøven.

Drikkevannsforskriftens krav oppfylles når analysene er utført etter ISO-standardene.