Hopp til innholdet

PCR Mastittanalyse

Det er avgjørende viktig for god jurhelsestyring og melkekvalitet at besetningen har oversikt over hvilke mastittbakterier som lager problemer. En PCR Mastittanalyse identifiserer de fire viktigste mastittbakteriene: S.aureus, Str.agalactiae, Str.dysgalactiae og Str.uberis.

«PCR mastittanalyse» kompletterer analysetilbudet innenfor mastittarbeidet, men erstatter ikke bakteriologisk analyse av speneprøver.  

PCR-testen kan ikke brukes på prøver fra klinisk mastitt! Ved klinisk mastitt og mastittmistanke i laktasjon brukes speneprøver for bakteriologisk analyse. 

PCR Mastittanalyse kan brukes på kuprøver før avsining som grunnlag for sinbehandling og i store besetninger med AMS, spesielt ved bekjempelse av Streptococcus agalactiae.  

Tankmelkprøver kan analyseres for overvåkning av Streptococcus agalactiae. 

Analysen kan utføres både på ukonservert og bronopolkonservert melk. 

Prøveuttak 

Uttak av kukontrollprøver er ikke sterilt. PCR Mastittanalyse er en svært følsom test. Vær derfor nøye med hygiene under hele prøvetakingen! 

Via prøvetakingsutstyret kommer melka i kontakt med overflater der melk fra forrige ku har passert. Sjekk derfor loggen fra roboten for prøveuttaksrekkefølge når resultatene tolkes. Prøver fra dyr der det kan være mistanke om overføringsfeil må tas ut på nytt. 

Overfør konservert melk fra OLA-begeret til speneprøveglass. Send prøvene inn i vanlig speneprøveemballasje. Merk esken med ”PCR”. 

Resultatrapportering 

Kuprøver: Resultat for S.aureus, Str.agalactiae, Str.dysgalactiae og Str.uberis overføres til medlem.tine.no