Hopp til innholdet

Bygg

Detaljer i utforming og innredning av fjøs kan ha store utslag på dyrevelferden. Våre byggrådgivere har høg kompetanse i hvordan bygg påvirker dyrevelferd og arbeider tett opp mot våre veterinærer i planleggingen av nye fjøs og ved ombygginger. 

Fôring

Det er mye godt helsearbeid i god fôring, og våre fôringsrådgivere er flinke til å optimalisere for god produksjon, god fôreffektivitet, god helse og god fruktbarhet. 

Helse

Våre helserådgivere er alle utdannet veterinærer og har spesialkompetanse på helse og dyrevelferd. De tilbyr både individuell rådgiving og oppfølging, samt at de tilbyr ulike kurs både digitalt og fysisk. 

Bedriftsrådgiving

Bedriftsrådgiverne er i mange fjøs og opparbeider seg god erfaring i å vurdere dyrevelferd. De har og god innsikt i Dyrevelferdsindikatoren og kan gi gode vurderinger ut fra den. 

Avl

Å ha funksjonelle dyr med eksteriøre trekk som sikrer god dyrevelferd er viktig. Gode klauver og bein, gode jur samt kryssform som sikrer lette kalvinger er her viktige egenskaper.