Hopp til innholdet

Forsinka analyseresultater på grunn av IT-utfordringer

IT- utfordringer skaper problemer i overføring av analyseresultater fra Råmelkslaboratoriet til Husdyrkontrollen. Vi jobber med å løse saken. TINE beklager forsinkelsen.

 Klimarådgivingen vil fokusere på tiltak som vil kunne være med på å redusere klimautslippene fra gårdens storfeproduksjon;  tiltak innendriftsopplegget på gården, fôring, avl og helse. God drift og optimal utnyttelse av gårdens ressurser er godt for klimaet.

«Førsteråd klima» er tjenesten for deg som vil ha helhetlig klimarådgiving med utgangspunkt i en gjennomgang av Klimakalkulatoren. Du får en fullstendig analyse og gjennomgang av kildene til klimautslipp og klimautslippene fra din produksjon. Utslippeverdiene fra Klimakalkulatoren sees i sammenheng med informasjon fra fagsysteme i melkeproduksjonen og grovfôrproduksjonen; dvs Kukontrollen/TINE Bedriftsstyring og Skifteplan. Du får en klimahandlingsplan som viser gårdens klimastyrker og klimasvakheter. I samarbeid med rådgiver blir dere enige om hvilke klimatiltak som bonden skal jobbe med  i en klimahandlingsplan for gården.  Tidsforbruk: ca x timer. Veiledende pris på «Førsteråd klima»  er kr 6000. Det er mulig å søke om støtte til klimarådgiving.

  • «Førsteråd klima» er tjenesten for deg som vil ha helhetlig klimarådgiving, en individuell gjennomgang av Klimakalkulatoren på gården 

  • «Førsteråd klima gruppe» er samme tjeneste i en gruppe på 10-12 melkeprodusenter 

  • Støtte til klimarådgiving;Melkeprodusentene kan søke om støtte til klimarådgiving på gården: 

  • God drift er godt for klimaet. Tines rådgiving innen fôring, avl, helse og økonomi setter fokus på tiltakene som bidrar til å redusere gårdens klimautslipp 

«Førsteråd klima" for grupper

Førsteråd klima tilbys også som rådgiving for grupper på 10-12 melkeprodusenter. Varighet y timer

 Friske, fruktbare og holdbare kyr er godt for klimaet 

TINEs rådgiving innen fôring, avl, helse og økonomi vil spesielt kunne fokusere på tiltak som er med på å redusere klimautslippene fra gården og melkeproduksjonen.

TINEs bygningsrådgivere

hjelper deg med å planlegge fjøset med fokus på klima, energi og gjødselhåndtering.