Hopp til innholdet

«Helhetlig klimarådgiving melk og grovfôr» er tjenesten for deg som vil ha helhetlig klimarådgiving med utgangspunkt i en gjennomgang av Klimakalkulatoren.

Sammen med NLR har vi laget tjenesten «Helhetlig klimarådgiving melk og grovfôr». Her får du får en helhetlig analyse og gjennomgang av kildene til klimautslipp og klimautslippene fra din storfeproduksjon og grovfôrproduksjon. 

Utslippsverdiene fra Klimakalkulatoren sees i sammenheng med informasjon fra fagsystemene i melkeproduksjonen og grovfôrproduksjonen;  det vil si Kukontrollen, Eana Ku og gårdens skifteløsning (pt. skifteplan, agrilogg, CropPlan).
I samarbeid med rådgiver fra TINE og rådgiver fra NLR lager du en klimahandlingsplan med tiltak som skal bidra til å redusere utslippene av klimagasser fra melk- og kjøttproduksjonen.

Pris på «Helhetlig klimarådgiving melk og grovfôr» er kr 8.000,-.
Tidsforbruk: 9 timer (tilsammen for TINE-rådgiver og NLR-rådgiver).

TINE tilbyr også klimarådgiving melk og grovfôr med hovedvekt på utslippene fra storfeproduksjonen. Veiledende pris på denne tjenesten er kr 6.000,-.

Det er mulig å søke om støtte til klimarådgiving gjennom Regionale Miljøtiltak, såkalte RMP-midler.

  • "Helhetlig klimarådgiving melk og grovfôr» er tjenesten for deg som vil ha helhetlig klimarådgiving med fokus på både storfe-produksjonen og grovfôrproduksjonen og en individuell gjennomgang av Klimakalkulatoren 
  • «Klimarådgiving storfe» er tjenesten for deg som vil ha fokus på storfeproduksjonen

TINE har over 30 rådgivere som er godkjente av Landbruksdirektoratet til å utøve klimarådgiving som gir grunnlag for støtte fra RMP-ordningen

God drift er godt for klimaet

TINEs rådgiving innen fôring, avl, helse og økonomi setter fokus på tiltakene som bidrar til å redusere gårdens klimautslipp 

 

 Friske, fruktbare og holdbare kyr er godt for klimaet 

TINEs rådgiving innen fôring, avl, helse og økonomi vil spesielt kunne fokusere på tiltak som er med på å redusere klimautslippene fra gården og melkeproduksjonen.

TINEs bygningsrådgivere

hjelper deg med å planlegge fjøset med fokus på klima, energi og gjødselhåndtering.