Hopp til innholdet

Bakteriologisk analyse av speneprøver

Det er avgjørende viktig for god jurhelsestyring og melkekvalitet at besetningen har oversikt over hvilke mastittbakterier som lager problemer.

Når bør du ta speneprøver?

For å ha god oversikt over mastittbakterier som gir forhøyet celletall og samtidig sørge for riktig bruk av antibiotika anbefales speneprøver: 

  • Ved all antibiotikabehandling 

  • Ved synlige symptomer 

  • Før avsining av celletalskyr > 100.000

  • Før avsining av celletallsgeiter > 1.000.000 

God hygiene ved prøveuttak er avgjørende for å unngå forurensing av melka. Analysen kan bare utføres på ukonservert melk. 

Prøvekvalitet blir vurdert på alle prøver. 

Se veileder for speneprøveuttak

 

Analyse av speneprøver tar minimum 2 døgn

Slik gjennomføres analysen av speneprøvene:

Resultat av analysen

De fleste prøver er ferdig analysert etter 2 døgn og resultatene blir overført til medlem.tine.no der de sammenstilles med øvrig informasjon om kua.

Resultatrapportering

Kuprøver: Resultat overføres til medlem.tine.no straks analysen er avsluttet.

Geiteprøver: Resultat overføres til medlem.tine.no straks analysen er avsluttet.