Meny

Om oss

TINE Rådgiving og Medlem skal bidra til økt konkurransekraft hos TINE-produsenten samt gjøre det attraktivt å være TINE-medlem. Dette gjør vi ved å tilby rådgivertjenester, utvikle og drifte digitale verktøy. TINE analyserer melken for å sikre høy kvalitet og håndterer melken fra gårdstanken til noteringspunkt. Les mer om de ulike avdelingene som samarbeider om disse oppgavene nedenfor.

Bilde til Om oss - TINE Rådgiving

TINE Rådgiving

TINE Rådgiving er den mest kompetente rådgivertjenesten i norsk melkeproduksjon. Vi tilbyr rådgivertjenester til produsentene innen fagområdene fôring, økonomi, driftsledelse, mjølkekvalitet, helse, dyrevelferd og teknikk.

TINE Medlem

TINE Medlem leder TINEs medlemsarbeid, og har ansvaret for drift av eierorganisasjonen og eierstyringsprosesser i TINE

TINE Mastittlaboratoriet i Molde

TINE Mastittlaboratoriet i Molde er husdyrnæringens veterinære diagnoselaboratorium. Laboratoriet analyserer speneprøver fra ku og geit for sjukdomsbakterier og antibiotikafølsomhet og analyserer blod- og melkeprøver for ulike smittsomme sjukdommer.

TINE Råvare

TINE Råvare har ut fra avtalen mellom Staten v/Landbruksdirektoratet og TINE SA, ansvar for all håndtering av melk fra gårdstank til noteringspunkt der melka blir solgt videre til industriaktører. TINE Råvare ivaretar også markedsreguleringen, som innebærer at TINE har plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter og forsyne alle industriaktører som er tilknyttet markedsordningen melk, til ens pris.

TINE Produsentavregning

TINE Produsentavregning er en avdeling under TINE Råvare. Avdelingen har ansvar for kontroll og lagerlegging av innkjøpt melk og produsentavregningen som er oppgjøret til melkeprodusentene for levert melk.

TINE Gårdstankservice

TINE Gårdstankservice har ansvar for all service og vedlikehold på TINEs gårdstanker. Ansvarlig for å skaffe riktig tankstørrelse til produsentene innen de gitte tidsfrister.

 Samarbeidspartnere

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås