Hopp til innholdet

Temaside

om grovfôr og grovfôrproduksjon.

Artikler, videoer, podcast mm. 

TINE Rådgiving har utviklet et program hvor du og din rådgiver setter mål og lager en plan for å ha et helhetlig fokus på grovfôrproduksjon og fôring. Rådgiveren følger deg gjennom hele prosessen fra planlegging, produksjon og disponering av grovfôret.

Tenk deg følgende: Dyra i fjøset «bestiller» en gitt mengde grovfôr av en gitt kvalitet, for å levere den melkemengden og kvaliteten du som bonde ønsker å ha. Hvilke mål bør du sette deg for din grovfôrproduksjon, og hvordan skal du planlegge og jobbe underveis i sesongen, for å få den beste og mest effektive leveransen til dine dyr?

Deltakerne i programmet får følgende inkludert:

 • Innledende samtale hvor det settes opp mål tilpasset ditt bruk
 • 10 timer grovfôrrådgiving
 • 4 nasjonale digitale fagmøter med ledende fagfolk
 • 4 lokale nettverksmøter med din programrådgiver
 • Kampanje ved påmelding innen 16. desember: 16 grovfôrprøveanalyser analysert ved vårt laboratoriet Verdi kr. 2400,-
 • Lisens på Eana Skifte Verdi kr. 1200,-
 • Avsluttende samtale med rådgiver for å evaluere måloppnåelse og eventuelt nye mål for kommende år.
 1. Bruke satellittbilder til å vurdere avlingspotensiale og tiltak for økt utnytting av gjødsla 
 2. Planlegge produksjonen og beregne grovfôrbehovet
 3. Fastsette høstetidspunkt ut fra skiftespesifikke varmesumkurver samt disponering av skiftene
 4. Digitalt fagmøte for deltakerne fra ditt distrikt
 5. Avlingsregistrering og inntil fem surfôrprøver for 2022-sesongen
 6. Disponering av grovfôravlinga for best mulig utnytting sesongen 2022/23

Den store fordelen med å delta i programmet er at du får en helhet på prosessen og løpende oppfølging gjennom hele sesongen.

Våre rådgivere vil bruke både TINEs egenutviklede verktøy og verktøy som du selv kan bruke underveis, som grunnlag for sin rådgiving til deg. Programmet er også kostnadseffektivt sammenlignet med timebasert rådgiving på enkeltelementene.

Alle våre rådgivere som leverer Grovfôrprogrammet gjennomgår et internt opplæringsprogram for å oppdatere og spisse sin kompetanse innen helhetlig fokus på grovfôrproduksjon og fôring.

Meld deg på TINE Grovfôrgram 2023 her:

Pris for Grovfôrprogram 2023 er kr. 9.900,- pr. bruk.

!
VIKTIG MELDING
Publisert: 16.12.2022

Bli med i Grovfôrprogram 2023!

TINE Grovfôrprogram videreføres i 2023. Meld deg på via lenken nederst på siden her.