Hopp til innholdet

Temaside

om grovfôr og grovfôrproduksjon.

Artikler, videoer, podcast mm. 

TINE Rådgiving har utviklet et program hvor du og din rådgiver setter mål og lager en plan for å ha et helhetlig fokus på grovfôrproduksjon og fôring. Rådgiveren følger deg gjennom hele prosessen fra planlegging, produksjon og disponering av grovfôret.

Tenk deg følgende: Dyra i fjøset «bestiller» en gitt mengde grovfôr av en gitt kvalitet, for å levere den melkemengden og kvaliteten du som bonde ønsker å ha. Hvilke mål bør du sette deg for din grovfôrproduksjon, og hvordan skal du planlegge og jobbe underveis i sesongen, for å få den beste og mest effektive leveransen til dine dyr?

Mål for deltagerne i TINEs Grovfôrprogram 

 • Oppnå grovfôrkvalitet og mengde ut fra ønska resultat i husdyrproduksjonen 
 • Rangere skiftene etter potensiale for vekst og høsterekkefølge 
 • Få høy utnyttelse av gjødselressurser med tilpasset gjødsling underveis 
 • Ha en plan for høstetidspunkt ved hjelp av varmesum og prognoser 
 • Planlagt bruk av grovfôret basert på økt omfang av fôranalyser 
 • Disponere fôret for høyest mulig økonomisk utbytte 
 • Evaluere sesongen og lage en bestillingsliste på gjødsel og kalk 
 • Vurdere andre vekster og skiftetiltak 

Nyheter i 2024

 • Vurdering av ulike grasarter til din grovfôrproduksjon (Tilpassing av grasarter til din produksjon)
 • Grupperådgiving med sammenligning av ulike resultatmål i grovfôrproduksjonen etter vekstsesongen.

Oppfølging gjennom hele sesongen

TINE Rådgiving har utviklet et program hvor du og din rådgiver setter mål og lager en plan for å ha et helhetlig fokus på grovfôrproduksjon og fôring. Rådgiveren følger deg gjennom hele prosessen fra planlegging, produksjon og til disponering av grovfôret. 

Tenk deg følgende: Dyra i fjøset «bestiller» en gitt mengde grovfôr av en gitt kvalitet, for å levere den melk-/kjøttmengden og kvaliteten du som bonde ønsker å ha. Hvilke mål bør du sette deg for din grovfôrproduksjon, og hvordan skal du planlegge og jobbe underveis i sesongen, for å få den beste og mest effektive leveransen til dine dyr? 

Den store fordelen med å delta i programmet er at du får en helhet på prosessen og løpende oppfølging gjennom hele sesongen. 

Våre rådgivere vil bruke både TINEs egenutviklede verktøy og verktøy som du selv kan bruke underveis, som grunnlag for sin rådgiving til deg.  

Alle våre rådgivere som leverer TINE Grovfôrprogram gjennomgår et internt opplæringsprogram for å oppdatere og spisse sin kompetanse innen helhetlig fokus på grovfôrproduksjon og fôring. 

Det er et konsept hvor vi tar utgangspunkt i dyra i fjøset som «bestillere» av fôr i riktig mengde og kvalitet, og hvor hele produksjonskjeden optimaliseres bakover til jordet og fôrproduksjonen. Å optimalisere hele produksjonskjeden fra fjøset til enga er viktig for å styrke økonomien og for å unngå suboptimale løsninger.  

TINE Grovfôrprogram inneholder: 

 • 12 timer individuell grovfôrrådgiving inkl. rådgiverforberedelse
 • 4 nasjonale digitale fagmøter med landets fremste fagfolk 
 • 4 lokale nettverksmøter med din programrådgiver
 • Eana Skifte og 16 QR-koder/grovfôrprøver fra TINE

Meld deg på TINE Grovfôrprogram 2024 her

Pris for TINE Grovfôrprogram 2024:

Tabell priser rabatter tine grovfôrprogram 2024

 

!
VIKTIG MELDING
Publisert: 16.12.2022

Bli med i Grovfôrprogram 2024!

TINE Grovfôrprogram videreføres i 2024. Meld deg på via lenken nederst på siden her.