Hopp til innholdet

Forsinka analyseresultater på grunn av IT-utfordringer

IT- utfordringer skaper problemer i overføring av analyseresultater fra Råmelkslaboratoriet til Husdyrkontrollen. Vi jobber med å løse saken. TINE beklager forsinkelsen.

Fôringsrådgivingen tilpasses behovet på hver enkelt gård og vi har flinke rådgivere som ønsker å bistå deg som sparringspartner i beslutningsprosesser, komme med forslag til forbedringer og hjelpe deg å nå dine mål for produksjonen.

 

Vi kan blant annet hjelpe deg med

  • Lage en disponeringsplan for eget grovfôr og tidlig avdekke behov for innkjøp/salg.
  • Utnytte tilgjengelig grovfôr best mulig i ulike dyregrupper
  • Optimalisere produksjonen av melk
  • Sikre riktig tilvekst på kalv/ ungdyr
  • Optimalisere produksjonen av kjøtt
  • Fôring for friske dyr med god fruktbarhet og holdbarhet
  • Fôringsoppfølging tilpasset tekniske system for fôring, melking og besetningsstyring
  • Fôringsrådgiving i økologiske besetninger
  • Rådgiving for miljø og klimavennlig produksjon