Hopp til innholdet

Våre byggrådgivere bistår i hele prosessen når det skal gjøres endringer eller tilbygg på eksisterende bygningsmasse, samt nye frittstående bygg, både for ku og geit. Vi har kunnskapen som trengs for å planlegge et fremtidsrettet fjøs med gode løsninger, som gir god dyrevelferd og god arbeidsflyt. 

 1. Forprosjektering: Komplette tegninger utarbeides som grunnlag for alle fag. Plantegninger, snitt, fasader, 3D-fasader, Situasjonsplan for hele tunet. Interaktiv 3D-modell kan sendes ut pr mail slik at kunden kan «gå» gjennom fjøset med piltastene som 1. person. 
   
 2. Kostnadsoverslag: utarbeides på bakgrunn av tegninger som er utarbeidet i samarbeid med kunde. 
   
 3. Nødvendige beregninger: utføres til de enkelte prosjektene; Dyreberegning og dyreflyt, ventilasjonskrav, gjødselproduksjon, vannforbruk.  
   
 4. Byggesøknad: Vi kan bistå som ansvarlig søker.
   
 5. Anbuds/tilbudsinnhenting med gjennomganger og forhandlinger 
   
 6. Byggeledelse
   
 7. Branntiltak 

Vi hjelper deg med:

 • Forprosjektering 

 • Byggesøknad 

 • Anbud/tilbud 

 • Byggeledelse 

 • Branntiltak 

Byggledelse - vi leverer:

 1. Kontraktinngåelser (NS 8406 og 8407) 

 1. Byggemøter/framdrift, før og under byggeprosessen 

 1. Attestering av fakturaer og byggeregnskap 

 1. Ferdigattest/overtakelse 

 1. Reklamasjon- og garantibefaringer