Hopp til innholdet

Fag og forskning

Grovfôr  /  Fagartikkel
Publisert:

Faglige utfordringer når mjølkevolumet reduseres med 100 millioner liter

Produksjonen av norsk melk og storfekjøtt er bærekraftig forutsatt at produksjonene i hovedsak er basert på norske arealressurser. Med...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Sjekk ventilasjonen

God ventilasjon er viktig for god helse og høg produksjon på dyra dine. Dette gjeld sjølvsagt også i dei eldre driftsbygningane.

Les mer
Dyr og helse | Melkekvalitet  /  Fagartikkel
Publisert:

Slik kan du unngå frie fettsyrer i melka

Melken blir analysert for innholdet av frie fettsyrer (FFS), og er et uttrykk for hvor sterk fettspaltingen i melka har vært. Melk med...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Hvor mye av melkekyrnes protein stammer fra grovfôret?

I en nylig gjennomført beregning for EUs 28 medlemsland (inkludert Storbritannia) kommer det fram at nesten 70 prosent av det totale...

Les mer
Gård og drift | Kalv og ungdyr  /  Fagartikkel
Publisert:

Kalvingsbingar i båsfjøs

Det er krav om at også alle båsfjøs skal ha kalvings-/sjukebinge frå 01.01.2024. I dei fleste båsfjøs kan dette løysast på ulike måter...

Les mer
Dyr og helse | Gård og drift  /  Fagartikkel
Publisert:

Oversikt over klauvskjærere

God klauvhelse er viktig for dyrevelferd og produksjon. Norsk klauvskjærerlag har ca 80 aktive medlemmer. 40 av disse er sertifiserte...

Les mer
Geit | Geit og kje  /  Fagartikkel
Publisert:

Veks kjea godt nok på beite?

Tilveksten det første leveåret har betydning for korleis kjeet skal bli som mjølkegeit. Ein må rekne med at tilveksten går ein del ned...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Start kvotetilpassinga no

Mjølkeinngangen vart god i 2018 etter at forholdstalet vart sett opp til 1.04. Mange går difor inn i 2019 med høg produksjon, og...

Les mer
Gård og drift | Grovfôr  /  Fagartikkel
Publisert:

Korte digitale kurs om grovfôrproduksjon

I regi av Grovfôr 2020 har aktører i landbruket utarbeidet en serie korte læringssekvenser med tips til god og lønnsom...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Korte digitale kurs om grovfôrproduksjon

I regi av Grovfôr 2020 har aktører i landbruket utarbeidet en serie korte læringssekvenser med tips til god og lønnsom...

Les mer