Hopp til innholdet

Fag og forskning

Fagartikkel
Publisert:

Anbefalinger til smittesikring av utstillinger med storfe

Styringsgruppa for kontrollprogrammet "Bekjempelse av BRSV og BCoV", behandlet sak om anbefaling til smittesikring på møte 28. februar...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Klare ambisjoner for grovfôret

Ole-Andreas Kinnsbekken har en grovfôravling på 730 FEm daa og grovfôropptak på nesten 12 FEm per ku per dag. Tallene er hentet fra...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Kjeing og ny laktasjon

Kjeingstida er ein hektisk og krevjande periode . Mange dyr og konsentrert kjeing krev gode rutiner for å få ein god start på ny...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Har du ein travel kvardag?

Det er stor variasjon på tidsbruken i fjøset mellom ulike gardsbruk. Årsaka er ulik mekanisering, automatisering og kor god logistikk...

Les mer
Fôring | Dyr og helse  /  Fagartikkel
Publisert:

Kviger - tilpass fôringa fram til kalving

Nye normer for fôropptak viser at kvigene kan ete meir enn vi har trudd. Dette legg grunnlag for god utnytting av grovfôret, men pass...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

BRSV og BCoV kontrollprogram, mer informasjon

Denne uken fikk alle melkeprodusenter analyseresultater fra tankmelkundersøkelsen sammen med et faktaark. Beklageligvis skjedde det en...

Les mer
Fôring | Beite  /  Fagartikkel
Publisert:

Gode råd for beitesesongen

Å få til god og stabil mjølkeytelse gjennom beitesesongen setter røkteren på mange prøvelser. Kyr i høy produksjon er som...

Les mer
Økologi | Oppdrett  /  Fagartikkel
Publisert:

Velg strategi som passer din gard

Ei kvige som skal kalve må være stor nok ved innkalving. Velg innkalvingsalder utfra ressurser du rår over. 28 måneder kan være like...

Les mer
Fôring  /  Fagartikkel
Publisert:

Ikke glem fôringa i byggplanlegginga

Vi som til daglig driver med fôringsrådgiving støter dessverre ofte på begrensninger ved fjøs og planløsninger. Hva er det viktigste å...

Les mer
Økologi  /  Fagartikkel
Publisert:

Auk proteinutnyttinga i økologisk mjølkeproduksjon

Kyrne er unike, dei kan omdanna protein frå fôr og areal som me ikkje kan nytta for å dyrka menneskemat til høgverdig protein for oss...

Les mer