Hopp til innholdet

Fag og forskning

Økologi | Grovfôr  /  Fagartikkel
Publisert:

Strategi for grovfordyrking foran ny sesong

Avdråtten per årsku har økt i både konvensjonell og økologisk melkeproduksjon de siste årene, og økningen har vært minst like sterk...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Vellykket bruksutvikling krever god planlegging

Mange går og grubler på å gjøre endringer i drifta. Det betyr i såfall mange og vanskelige beslutninger. I en serie artikler fremover...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Bruk av sykebinger reduserer risikoen for påvisning av antibiotika i tankmelk

Mange syke kyr står ikke oppstallet i sykebinger men går rundt i løsdriften. Disse dyrne utgjør en betydelig risiko for påvisning av...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Løft kalvehelsa - heller råmelk enn antibiotika

Vi trenger et skikkelig løft for kalvehelsa i Norge, sa Maria Stokstad ved NMBU på Veterinærdagene i år. Det skjer dessuten mye unødig...

Les mer
Kalv og ungdyr | Gård og drift  /  Fagartikkel
Publisert:

Korleis gje kalvane best mogleg klima?

God luftkvalitet er viktig for kalven si helse. Godt luftskifte gir færre smittestoff i lufta og mindre fuktigheit og gass. Optimal...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Hvor godt er miljøet i bingene dine?

Sli­ter du med dår­lig kal­ve­hel­se? Luft­veis­pro­ble­mer og dia­ré er van­li­ge hel­se­pro­ble­mer hos kalv i nors­ke fjøs. Enk­le...

Les mer
Dyr og helse | Kalv og ungdyr  /  Fagartikkel
Publisert:

Nøkkelen til stressfri kalving

Kyr er svært sårbare i perioden rundt kalving. Oppmerksomhet på kyrne både før og etter kalving, i form av stressfri kalvingslinje,...

Les mer
Dyr og helse | Melkerobot | Melkekvalitet  /  Fagartikkel
Publisert:

Sikre god jurhelse i en besetning med melkerobot

I melkeroboten utføres melkinga med ett organ. Roboten spiller derfor en avgjørende rolle for jurhelse og melkekvalitet. Riktig...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

1. slåtten - mengde som i fjor, men mindre "bambus"

Enkelte er i gang med 2. slåtten, mens andre ikke har fått starta med årets slåttesesong. Slik er det når man bor i et langstrakt land...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Avl for bedre jurhelse virker

Dagens NRF-kyr er betydelig friskere og har bedre gener for helse enn de dyra vi hadde tidligere. Norge ligger på verdenstoppen med...

Les mer