Hopp til innholdet

Fag og forskning

Fagartikkel
Publisert:

Er pensjonssparing for næringsdrivende lønnsomt for deg?

Hvis du har høy inntekt , høy skatt og lav pensjon bør du vurdere å sette av 4% av personinntekten til egen pensjonssparing for...

Les mer
Økonomi | Gård og drift  /  Fagartikkel
Publisert:

Tidlegpensjon i jordbruket

Vurderer du å overdra garden? TINE Rådgiving har kunnskap om tidlegpensjonsordninga og kan rettleie ved planlegging av eigarskifte....

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Kalvebrosjyre

Innholdet i brosjyren viser betydningen av godt kalveoppdrett, samt å gi ekstra inspirasjon og arbeidslyst til å måle og vurdere...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

AMS og dyrehelse, hvordan løser vi utfordringene?

Et fjøs med melkerobot har ofte en annen arbeidsorganisering og driftstyring enn tradisjonelle båsfjøs. Tid til melking er ofte...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Systematikk i jurhelsejobbinga lønner seg

Det er fortsatt behov for bedre oppfølging av "Godt jur" i mange besetninger i følge Årsmeldinga for Helsetjenesten for storfe.

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Svakt negativ trend i fruktbarheten

Selv om Norge fortsatt har langt bedre fruktbarhet enn i de fleste andre land, er det en svakt negativ trend også her i landet. Økende...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Kva er godt grovfôr til geit?

Det er snart tid for slått. Her kan du lese om gode råd og kvalitetskrav til godt grovfôr for geit i tidleg laktasjon.

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Kukontrollen er det beste kvalitetstiltaket du kan være med på!

Som medlem i Kukontrollen har du tilgang til en rekke nyttige verktøy knyttet til den daglige drifta av produksjonen på gården....

Les mer
Gård og drift | Husdyrkontrollen  /  Fagartikkel
Publisert:

10 gode grunner til å være med i Husdyrkontrollen

Med Husdyrkontrollen tenker vi i første rekke på Ku- og Geitkontrollen. En korrekt gjennomført husdyrkontroll gir deg som medlem et...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Kva kan vi lære av fjorårets grashausting?

Om lag 75 % av fôrprøvene på 1.slåtten i fjor har energiverdi under 6,3 MJ/kg tørrstoff. Det tyder på at mange har mykje å hente på å...

Les mer