Hopp til innholdet

Fag og forskning

Fagartikkel
Publisert:

AMS og dyrehelse, hvordan løser vi utfordringene?

Et fjøs med melkerobot har ofte en annen arbeidsorganisering og driftstyring enn tradisjonelle båsfjøs. Tid til melking er ofte...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Systematikk i jurhelsejobbinga lønner seg

Det er fortsatt behov for bedre oppfølging av "Godt jur" i mange besetninger i følge Årsmeldinga for Helsetjenesten for storfe.

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Svakt negativ trend i fruktbarheten

Selv om Norge fortsatt har langt bedre fruktbarhet enn i de fleste andre land, er det en svakt negativ trend også her i landet. Økende...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Kva er godt grovfôr til geit?

Det er snart tid for slått. Her kan du lese om gode råd og kvalitetskrav til godt grovfôr for geit i tidleg laktasjon.

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Kukontrollen er det beste kvalitetstiltaket du kan være med på!

Som medlem i Kukontrollen har du tilgang til en rekke nyttige verktøy knyttet til den daglige drifta av produksjonen på gården....

Les mer
Gård og drift | Husdyrkontrollen  /  Fagartikkel
Publisert:

10 gode grunner til å være med i Husdyrkontrollen

Med Husdyrkontrollen tenker vi i første rekke på Ku- og Geitkontrollen. En korrekt gjennomført husdyrkontroll gir deg som medlem et...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Kva kan vi lære av fjorårets grashausting?

Om lag 75 % av fôrprøvene på 1.slåtten i fjor har energiverdi under 6,3 MJ/kg tørrstoff. Det tyder på at mange har mykje å hente på å...

Les mer
Gård og drift | Økonomi  /  Fagartikkel
Publisert:

Hvordan bruke driftsplanen som et økonomisk styringsverktøy?

Driftsplan er grunnlag for finansiering, men er også et verktøy for styring av drifta i årene etter utbygging. Ved å se etter avvik...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Stell og omsorg i kjeingstida gir ein vellukka laktasjon

Mesteparten av kliniske mastittar hos geit oppstår i løpet av dei første vekene etter kjeing. Giftstoffet som vert produsert av...

Les mer
Melkekvalitet | Melkerobot  /  Fagartikkel
Publisert:

Hvordan oppnå best melkekvalitet i besetninger med melkerobot?

I Norge produseres det tradisjonelt sett melk av topp kvalitet. Hvordan kan vi opprettholde dette melkekvalitetsnivået også med...

Les mer