Hopp til innholdet

Delindikator - avhorning

Publisert: . Sist endret:
av Stine Grønmo Kischel Spesialrådgiver Dyrevelferd
Omriss av en person
av Stine Grønmo Kischel
Spesialrådgiver Dyrevelferd

Delindikatoren for avhorning tar hensyn til andel kalver som er kollete og avhorningstidspunkt for de som avhornes – altså avhorning etter 42 og 70 dager.

Indikator for hornanlegg/avhorning

Avhorning av kalver skal gjøres av veterinær og vi opplever at rutinene for en skånsom avhorning er gode i Norge. ­Forskriften sier at kalver skal avhornes før 6 ukers alder, altså før kalven er 42 dager gammel. Selv om tallene for sen avhorning går ned er det dessverre flere som avhorner kalvene sine for sent – i 2019 var det litt over en fjerdedel som avhornet kalvene etter tidsfristen. Dersom det er flere avhorninger etter 42 dager enn gjennomsnittet i 2015 vil dette indikator-bidraget bli negativt, og dersom det drøyes til kalvene er over 70 dager blir delindikatoren for avhorning trekt ekstra ned. I indikatoren er avhorning etter 70 dager vektet dobbelt så mye som avhorning etter 42 dager, og kan derfor score mellom -6 og +6. Dersom det er gode rutiner på gården og veterinær avhorner kalvene til rett tid vil delindikatoren bli positiv.

I tillegg er om lag 25 prosent av kalvene i Norge kollete – det vil si at de ikke har horn. Kollete kalver slipper selvsagt avhorning noe som kan ses på som positivt både for dyrevelferden og lommeboka og det avles derfor for å øke andelen kollethet. Dersom det er flere kollete kalver enn forventet ut ifra gjennomsnittstall fra 2015 vil det telle positivt for delindikatoren. Samtidig vil de som har mange kollete kalver få poeng for disse som om de var avhornet til rett tid.

Kalver med nuvler avhornes sent

Nå er det slik at en del kollete kalver får noe som ligner hornanlegg (nuvler) litt seint. Nuvler sitter ikke fast i hodebunnen og er løse, og kan således skape problemer om de blir store – og de har lett for å rives av og gi sårskader. Dette kan være en forklaring på at noen er avhornet etter tidsfristen. Vi ser også generelt at kalver som er innmeldt som kollete og likevel blir avhornet, er avhornet senere enn horna kalver. På engelsk har de to ord for avhorning. Det ene er disbudding som betyr fjerning av hornanlegg og det andre er dehorning som er fjerning av horn. De regner at hornanlegget gror fast i beinet i skallen ved ca. 2 måneders alder og er da per definisjon et horn. Grensen for disbudding er derfor i mange land 2 måneder. Australia har for eksempel en grense på 2 måneder, og dyrevelferdsdata derfra viser at over en tredjedel av kalvene blir avhornet etter dette. De norske tallene er i så måte gode i forhold til Australia, men kan bli mye bedre. Det bør derfor jobbes både fra bonden og veterinærens ståsted for å gjennomføre avhorning før 42 dager.

Høyere andel kollethet og flere som avhorner til rett tid

Som nevnt over blir flere og flere kalver avhornet til rett tid samtidig som at andelen av kollete kalver øker. Vi har fortsatt mye å hente, men den positive utviklingen gjenspeiler seg i delindikatoren for avhorning hvor den gjennomsnittlige indikatorverdien er økt fra 0 i 2015 til 1,79 i mai 2021, altså en forbedring av dyrevelferdsindikator for avhorning/kollethet.

Utvikling for avhorning fra 2016 til 2021