Hopp til innholdet

Fag og forskning

Gård og drift | Økonomi  /  Fagartikkel
Publisert:

Hvordan bruke driftsplanen som et økonomisk styringsverktøy?

Driftsplan er grunnlag for finansiering, men er også et verktøy for styring av drifta i årene etter utbygging. Ved å se etter avvik...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Stell og omsorg i kjeingstida gir ein vellukka laktasjon

Mesteparten av kliniske mastittar hos geit oppstår i løpet av dei første vekene etter kjeing. Giftstoffet som vert produsert av...

Les mer
Melkekvalitet | Melkerobot  /  Fagartikkel
Publisert:

Hvordan oppnå best melkekvalitet i besetninger med melkerobot?

I Norge produseres det tradisjonelt sett melk av topp kvalitet. Hvordan kan vi opprettholde dette melkekvalitetsnivået også med...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Ny beitesesong for geit

Kunsten i beitesesongen er å bedømme kvaliteten på beitet og gi kraftfôr og eventuell tilleggsfôring med grovfôr ut fra det.

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Tid for beiteslipp - tid for parasitter

De fleste innvollsparasitter hos storfe i Norge er typiske beiteparasitter, der smitten utelukkende skjer i beiteperioden. Les om...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Som man sår høster man!

Skal jeg gå for kvalitet eller mengde i år? Skal jeg dyrke mer sjøl eller kjøpe fôr? Hva med den økte fettbetalinga, bør jeg endre på...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Tips for smidig overgang til beitesesongen

Hvordan sikre stabil ytelse og høyt fettinnhold i melka i beitesesongen? Start planlegginga nå og vurder mulige forbedringsområder.

Les mer
Økonomi | Gård og drift  /  Fagartikkel
Publisert:

Finn deg ein diskusjonspartner!

Bønder som møtest og diskuterer drifta har ein praksisfellesskap. Slike praksisfellesskap er ein viktig læringsarena for bønder, og...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Sjekkliste for feitere melk

Her får du gode ledetråder som kan hjelpe deg med å innrette fôringa slik at kyrne produserer feitere melk.

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Har du godt kvigeoppdrett?

Alder ved 1.kalving bør vere 24 månader og kroppsvekta 560 kg dersom ein ønskjer at kvigene skal bli gode mjølkekyr. For å sjekke at...

Les mer