Hopp til innholdet

Future Farm – digitale løsninger for bedre økonomi og miljø

Publisert:
av Peder Buskenes Spesialrådgiver medlemskommunikasjon
Omriss av en person
av Peder Buskenes
Spesialrådgiver medlemskommunikasjon

Med støtte fra Forskningsrådet har TINE, sammen med en rekke landbruksaktører samlet krefter for å forske på teknologi som skal motivere bonden til bedre drift og reduserte utslipp. Prosjektet heter Future Farm og tar for seg datainnsamling på veien fra graset blir sådd til melka er på tanken.

Prosjektet er drevet av TINE i samarbeid med Felleskjøpet Agri, Eurofins, NMBU, Yara og InFuture.    

Pilotbønder er utstyrt med sensorer 

Future Farm samarbeider med utvalgte melkebønder som bidrar med data inn i prosjektet. På seks pilotgårder er det plassert ut spesielle sensorer som automatisk samler inn data fra forskjellige arbeidsoperasjoner på gården. Erfaringer fra pilotgårdene gjør også at prosjektet bedre kan forstå hvilke praktiske behov melkebonden har og hvordan vi kan møte disse behovene. Kombinasjonen av praktiske og klimavennlige løsninger er det som gjør Future Farm til et unikt prosjekt. 

Følg forskningsprosjektet Future Farm på Facebook

Bruker erfaringer fra Grovfôr 2020 

Forskningsprosjektet bygger blant annet på resultatene fra Grovfôr 2020 som avdekket store variasjoner i kostnad og kvalitet i grovfôrproduksjonen. Variasjonen betyr også at det er et potensial til forbedring.   

For å bistå bonden i forbedring forutsetter det innsikt i produksjonen i form av data. Derfor er innsamling og tolkning av data fra forskjellige datakilder en forutsetning for å ha kontroll og drive forbedring både på grovfôrkvalitet og økonomi, sier Eirik Selmer-Olsen, sjef for forskning og innsikt i TINE Rådgiving og Medlem.  

Prosjektet samler informasjon om f.eks. avlingsmengde, tidsbruk på traktoren og kvalitet fra mange gårder, slik at bonden kan sammenlikne seg med andre, men også sammenlikne sine tidligere resultater. Videre kan informasjon om dyrking, gjødsling, vær, jordsmonn og fôrprøver analyseres for å gi et anbefalt høstetidspunkt. 

I tillegg vet i fra tidligere forskning at fôrkvalitet påvirker metanutslippet fra kyr med opptil 30%.  

Målet er derfor å finne digitale løsninger som gir bonden motivasjon til å forbedre drifta, men også bidra til landbrukets mål om reduserte utslipp. Det er vinn-vinn, sier Selmer-Olsen. 

Jakter teknologiske muligheter fra gras til melk 

Future Farm utforsker også det som skjer inne i fjøset. Der handler det om å optimalisere bruken av det grovfôret bonden til enhver tid har, ut ifra hvilke mål og rammer som bonden har på sitt bruk. Dette kan for eksempel være fortløpende beregning på hvor langt lageret av grovfôr rekker gitt en målsetting for produksjon og kvote. 

Prosjektet ser også på hvordan dataene kan brukes til å skape en markedsplass for rundballer, hvor bonden kan legge ut rundballer for salg, kjøpe eller etterspørre ved behov. Informasjon sikrer kjøperen full innsikt om fôret og åpner muligheten for bedre sporbarhet i verdikjeden.  

Prosjektpartnere Felleskjøpet Agri, Eurofins, NMBU og Yara er viktige aktører i verdikjeden og har mye å bidra med, sier Selmer-Olsen 

Future farm oversikt ide