Hopp til innholdet

Rådgivingstjeneste for deg som vurderer økologisk drift

Publisert:

TINE har åpnet for å tegne nye økomelk-kontrakter i fjellregionen rundt Røros og i andre områder hvor det er ønskelig med nye øko-avtaler. For å bistå i prosessen tilbyr TINE og NLR i fellesskap rågivingspakken «Økologisk førsteråd melk».

Rådgivingspakken er todelt og bygger på et kartleggingsbesøk og en økonomisk analyse. Tidligere har rådgivingen fra TINE blitt finansiert via midler fra TINE Råvare. I forbindelse med at TINE Råvare og Rørosmeieriet nå gir 25 øre/liter melk i tilskudd i karenstida i definerte områder, bortfaller støtten til Økologisk Førsteråd Melk.

NLR mottar i dag midler fra jordbruksavtalen til utvikling av økologisk landbruk. Midlene skal benyttes både til spisskompetanse og andre øremerka områder, som for eksempel Økologisk førsteråd. Det betyr i praksis at kartleggingsbesøket, som er et møte med både NLR og TINEs rådgiver, i sin helhet dekkes av disse midlene, mens den økonomiske utredninga ved bruk av ØRT dels dekkes av produsent og dels av jordbruksavtalemidler.

Husk at du eller din rådgiver må ta kontakt med TINE Råvare angående mulig økomelk-kontrakt før dere starter prosessen. Kontakt TINE Råvare ved produsentavregning@tine.no