Hopp til innholdet

Fag og forskning

Geit | Melkekvalitet  /  Fagartikkel
Publisert:

Tiltak mot sporer i geitemelk

Melk fra juret er fri for sporer. Høyt innhold av sporer fra anaerobe sporedannende bakterier i melk, skyldes hovedsakelig høyt...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

e-kurs i fôring av drøvtyggere

Fôringslære er et svært viktig element i all husdyrproduksjon. Økt kunnskap på dette området kan bidra til en mer effektiv...

Les mer
Økologi | Kalv og ungdyr  /  Fagartikkel
Publisert:

Fôring og stell av økokalvene – hva er viktig?

Diekrav, lengre melkefôringsperiode med naturlig melk og mere uteliv, gjør at økobøndene må ha noen ekstra sjekkpunkter i sitt...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Grovfôr til geit – Grovfôr 2020

Geitmjølkproduksjon basert på norske ressursar er ein sentral del av geitmjølkstrategien i TINE. Høgare opptak av grovfôr gjennom...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Lønsemda på bruk med og utan mjølkerobot

To studentar ved Norges Handelshøgskole, Jonas Høva og Hans Olav Aas Herje har skrive masteroppgåve i samarbeid med TINE. I oppgåva...

Les mer
Økologi | Kalv og ungdyr  /  Fagartikkel
Publisert:

Når mindre kalver skal beite

I økologisk mjølkeproduksjon skal kalver som er avvendt fra mjølk gradvis tilvennes beite. Hvordan kan det løses på en praktisk og...

Les mer
Melkekvalitet  /  Fagartikkel
Publisert:

Melking på setra

Et melkeanlegg som står i ro en hel vinter kan føre til at vitale komponenter med bevegelige deler som pulsatorer og ventiler ikke...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Analyser av sporar i geitmjølk

TINE har i 2017 starta ei kartlegging av sporedannande bakteriar i geitmjølk. Desse bakterietypane kan gi alvorlege kvalitetsfeil i...

Les mer
Fagartikkel
Publisert:

Krev dokumentasjon på klauvhelsa ved innkjøp av dyr

Unngå livdyrkjøp eller krev grundig dokumentasjon på sunne klauver hvis du kjøper inn dyr. Still også strenge krav til besøkende i...

Les mer
Dyr og helse | Dyrevelferd  /  Fagartikkel
Publisert:

Verdens beste helsevesen for kalver og kyr

Hver eneste kalv og ku på norske TINE-gårder har sin egen, digitale journal. Systemet Ku-kontrollen er utviklet av TINE, og skal gi...

Les mer