Hopp til innholdet

Knappare ressursar krev auka presisjon på planlegginga

Anten det blir knappare ressursar eller andre endringar i produksjonen, så er det viktig med høgt presisjonsnivå i planlegginga.

I Buskap 3/2020 tek Helge Øksendal, Økonomirådgjevar i TINE og Viggo Mikalsen, Spesialrådgiver Forskning og Fagstøtte i TINE, for seg prognosering av mjølk- og kjøtleveransen, dyreflyten i buskapen, forbruk av kraftfôr og grovfôr samt nokre viktige rekneskapspostar. 

Dette gjer dei ved bruk av verktøyet TINE Produksjonsprognose, og viser korleis ein kan få betre presisjon i planlegginga.

Sjå meir i sjølve artikkelen her.

Vedlagte bilde syner prognoserte mjølkeinntekter og slakteinntekter mm.

PrognoseInntekt