Hopp til innholdet
Bedriftsrådgiver

Malene Hamn Elnes

Malene.Hamn.Elnes@tine.no Telefon: 41277643
 
Har eit ynskje om å heve kunnskapsnivået til bonden, og kvaliteten på drifta.
 

Erfaring

Malene er utdanna agronom, og har Bachelor i husdyrfag - produksjon og dyrevelferd. I tillegg har ho jobba som avløysar i fleire år, både på mjølkebruk og i ammekyrbesetning. Ho starta som rådgjevar i TINE innan avl på Haugalandet i 2020.

Spesialkompetanse

Malene har stor interesse for mjølkeproduksjon. Ho er fokusert på bonden sine ynskjer, for å kunne skreddersy dei beste råda til kvart enkelt bruk.

Annet

Malene er oppvaksen på mjølkebruk, og har vore mykje med i drifta. Ho starta i jobben som bedriftsrådgjevar i september 2021.

Nøkkelkompetanse

Avlsplanlegging NRF
Bruksdyrkryssing
Eksteriørbedømming
Grovfôrprogrammet
Kukontrollen
Produksjonsoptimalisering
Produksjonsstyring og management
Distrikt

Vestlandet-Nord

Felles for alle våre rådgivere

Et nettverk å spille på

I TINE Rådgiving er det rundt 175 rådgivere, som alle har unik erfaring og kompetanse.

Vår samhandling og tverrfaglige kompetanse skal sørge for at du som produsent får rådgiving i alle ledd i melkeproduksjonen. Vårt mål er å alle våre råd skal gi nytteverdi.

Vårt formål er å gi deg verdifulle råd som skaper verdens beste samvittighet overfor gården, melka og familien. 

Se våre andre rådgivere

Våre rådgivere kan hjelpe deg med:

  • Våre fagområder er bedriftsrådgiving, økonomi, fôring, avl, helse og fruktbarhet.

  • Kan bistå med rådgivning digitalt, over telefon eller ved å besøke deg på gården.

  • Tilgjengeliggjør alt av dokumentasjon med deg digitalt i ettertid.

  • Synliggjør effekten av rådgivningen i ettertid.

  • Sikrer at alt blir som avtalt! Ingen overraskelser.

Slik gjennomføres rådgivingen i TINE