Hopp til innholdet
Omriss av en person
Fôringsrådgiver

Ingvild Berg

ingvild.berg@tine.no Telefon: 48124922

Erfaring

Ingvild har vært rådgiver i Tine siden 2005. Hun har fôring som spesialfelt, og har erfaring fra oppgaver innen storfehelse, melkekvalitet, husdyrkontroll og økonomi. Hun er opptatt av samspillet mellom dyr, fôr og teknikk. Viktigste oppgaver i jobben i dag er fôrplanlegging, og oppstartrådgiving og oppfølging av fôring i besetningstyringsystemer (Delpro, ogT4C). Formell kompetanse: Master i Husdyrfag ved NMBU, agronomutdanning ved Skjetlein vgs. Praktisk erfaring med melkeproduksjon som avløser på bruk med forskjellig bruksstørrelse i ulike deler av landet.

Spesialkompetanse

Fôrplanlegging, Grovfôrkvalitet. Besetningsstyringssystem for Lely og Delaval

Nøkkelkompetanse

Grovfôrdisponering
Besetningstyringsystem Lely
Besetningstyringsystem DeLaval
Automatiserte fôringssystemer
Fôrplanlegging
Grovfôrprogrammet
Distrikt

Trøndelag

Felles for alle våre rådgivere

Et nettverk å spille på

I TINE Rådgiving er det rundt 175 rådgivere, som alle har unik erfaring og kompetanse.

Vår samhandling og tverrfaglige kompetanse skal sørge for at du som produsent får rådgiving i alle ledd i melkeproduksjonen. Vårt mål er å alle våre råd skal gi nytteverdi.

Vårt formål er å gi deg verdifulle råd som skaper verdens beste samvittighet overfor gården, melka og familien. 

Se våre andre rådgivere

Våre rådgivere kan hjelpe deg med:

  • Våre fagområder er bedriftsrådgiving, økonomi, fôring, avl, helse og fruktbarhet.

  • Kan bistå med rådgivning digitalt, over telefon eller ved å besøke deg på gården.

  • Tilgjengeliggjør alt av dokumentasjon med deg digitalt i ettertid.

  • Synliggjør effekten av rådgivningen i ettertid.

  • Sikrer at alt blir som avtalt! Ingen overraskelser.

Slik gjennomføres rådgivingen i TINE