Hopp til innholdet

Aktuelt fra TINE

Nyhetsartikkel
Publisert:

TINE-effekter og arbeidsklær

I TINE-kolleksjonen finner du et utvalg av diverse profilerte fritids- og gaveartikler. I tillegg har TINE har avtale med Bekken &...

Les mer
Geit  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

Rådgivende gruppe geit - et viktig forum i TINE

Dette er et forum der ei gruppe geitemelkprodusenter og administrasjonen i TINE jevnlig møtes for å diskutere utfordringer og...

Les mer
Fôring | Dyr og helse  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

Importen av fôr i 2018 ga ikke økt smitterisiko i Norge

Norge har ikke i merkbar grad blitt introdusert for uønskede smittestoffer hos ku og geit etter den økte grovfôrimporten i 2018. Det...

Les mer
Leveransestatistikk | Melkeproduksjon  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

Mjølkeproduksjonen auka med 16 millionar liter i 2020

Volumet på kumjølk i 2020 landa på 1497 millionar liter. Det er over 16 millionar liter meir enn i 2019 og 45 millionar liter meir enn...

Les mer
Høring | Eierdialog  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

Forslag til endringer i eierorganisasjonen

Velfungerende produsentlag er selve grunnfjellet i god eierstyring. Det er også en forutsetning for å ivareta rollen som...

Les mer
Fra TINE  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

Endring av inntransporten på Fosen

TINE Tanktransport har satt i gang et arbeid med å effektivisere inntransporten på Fosen. Prosjektet er planlagt gjennomført innen...

Les mer
Melkepris  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

Anbefaler kraftig reduksjon i omsetningsavgiften

Styret i TINE anbefaler at omsetningsavgiften for melk settes ned fra 30 øre til 10 øre per liter fra 1. januar 2021. Endelig vedtak...

Les mer
Melkepris | Sommermelk  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

Justert basispris i 2021

For å stimulere til mer sommermjølk ble basisprisen i sommer justert opp. Styret har nylig justert på satsene for 2021. Samla...

Les mer
Kvote | Melkepris  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

Leveranse av elitemelk over kvote skal ikke gi skyldig avregning

Det har vært et spesielt år hvor kvotene for kumelk har økt to ganger og melkeprisen er forsterket for økt leveranse i tredje kvartal....

Les mer
Klima og bærekraft  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

Søk tilskudd til klimarådgiving

Nå kan du søke om økonomisk støtte til klimarådgiving fra bærekraftfondet som Norges Bondelag har etablert sammen med Gjensidige.

Les mer