Hopp til innholdet

TINE Råvare endrer melkeprisen fra nyttår

Publisert:

Effekten av det nye kvalitetsregelverket vil endre forholdet mellom utbetaling for kvalitet og basispris. Totalt utbetalt melkepris blir som før, men summen av kvalitetsbetaling blir lavere og basisprisen blir høyere enn dagens regelverk.

I tillegg vil basisprisen beregnes hver måned i stedet for 1 gang i halvåret.  

Figuren viser målprisen i toppen og er maksimalprisen som TINE Råvare kan ta når de selger videre til meieriene. Etter at salgsinntektene er trukket fra kostnadene i TINE Råvare (gårdstank, transport, rådgiving, vrak og svinn) står vi igjen med pengene som betales ut til bonden i form av basispris, tørrstoff- og kvalitetsbetaling. Gjennomsnittlig melkepris til bonde blir ikke endret som følge av det nye regelverket. Det er like mye penger å betale ut for melka med gjeldende regelverk og det nye regelverket som trer i kraft fra 1.1.2023.

Endringen ligger i forholdet mellom basispris og kvalitetsbetaling (celler, bakterier, sporer, frie fettsyrer mm). Summen av kvalitetsbetaling blir lavere, og basisprisen blir høyere fra nyttår. Tørrstoffbetalingen (protein, fett og laktose for geit) blir som før.

Endring i forholdet mellom basispris og kvalitetsbetaling

Figur melkepris

 

Det blir også ulike basispriser for ku- og geitemelk for å opprettholde det prisnivået vi har i dag.

Les mer om nytt kvalitetsregelverk her og avklaring rundt avviksmelk.

Månedlig beregning av basispris

Regnskapet til TINE Råvare er skilt fra resten av TINE og må gå i null. -Tidligere har vi justert basisprisen en til tre ganger i året for å komme a jour med resultat og budsjett, men fra nyttår vil dette skje månedlig for å ta hensyn til variasjon i kvalitetstillegg og tørrstofftillegg. Slik slipper vi å bygge opp et underskudd eller overskudd over tid, sier Eivind Kjuus, direktør i TINE Råvare. 

Høyere kostnader i TINE Råvare gir 3 øre reduksjon i melkeprisen fra 1.1

Regnskapet til TINE Råvare skal over tid gå i null, og overskudd eller underskudd avregnes i etterkant til melkeprodusentene. Større kostnader i TINE Råvare gir reduksjon i melkeprisen fra 1.1.2023. Kostnadsøkningene skyldes økte kostnader til melketransport på 28 millioner kroner, spesielt drivstoff og energikostnader. I tillegg er innfraktsdekninga fra PU 17 mill kr lavere enn i 2022, som skyldes et lavere melkevolum. Effekten av økte driftskostnader og manglende dekning over PU utgjør 45 millioner kroner, som tilsvarer en reduksjon i melkepris på 3 øre/l fra 1.1.