Hopp til innholdet

Beregning av basispris for melk

Publisert: . Sist endret:

Effekten av det nye kvalitetsregelverket vil endre forholdet mellom utbetaling for kvalitet og basispris. Totalt utbetalt melkepris blir som før, men summen av kvalitetsbetaling blir lavere og basisprisen blir høyere enn dagens regelverk.

I tillegg vil basisprisen beregnes hver måned i stedet for 1 gang i halvåret.  

Figuren viser målprisen i toppen og er maksimalprisen som Norsk melkeråvare kan ta når de selger videre til meieriene. Etter at salgsinntektene er trukket fra kostnadene i Norsk melkeråvare (gårdstank, transport, rådgiving, vrak og svinn) står vi igjen med pengene som betales ut til bonden i form av basispris, tørrstoff- og kvalitetsbetaling. Gjennomsnittlig melkepris til bonde blir ikke endret som følge av det nye regelverket. Det er like mye penger å betale ut for melka med gjeldende regelverk og det nye regelverket som trer i kraft fra 1.1.2023.

Endringen ligger i forholdet mellom basispris og kvalitetsbetaling (celler, bakterier, sporer, frie fettsyrer mm). Summen av kvalitetsbetaling blir lavere, og basisprisen blir høyere fra nyttår. Tørrstoffbetalingen (protein, fett og laktose for geit) blir som før.

Endring i forholdet mellom basispris og kvalitetsbetaling

Figur melkepris

 

Det blir også ulike basispriser for ku- og geitemelk for å opprettholde det prisnivået vi har i dag.

Her finner du til en hver tid de gjeldende regelverk og gjennomsnittlig melkepris for måneden

Månedlig beregning av basispris

Regnskapet til TINE Råvare er skilt fra resten av TINE og må gå i null. -Tidligere har vi justert basisprisen en til tre ganger i året for å komme a jour med resultat og budsjett, men fra nyttår vil dette skje månedlig for å ta hensyn til variasjon i kvalitetstillegg og tørrstofftillegg. Slik slipper vi å bygge opp et underskudd eller overskudd over tid, sier Eivind Kjuus, direktør i TINE Råvare.