Hopp til innholdet

Aktuelt fra TINE

Nyhetsartikkel
Publisert:

Landsvinnere Husdyrtreff melkeproduksjon – Tomb Videregående skole

Årets Landsvinnere på melkeproduksjon er Johannes Tjelmeland fra Leirsund, Sigve Hansen fra Vågaholmen og Emil Urnes fra Fortun. De...

Les mer
Fra TINE  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

Elnesvågen støtter Irland

TINE Meieriet Elnesvågen vil i en periode produsere Jarlsberg for å dekke etterspørselen internasjonalt, og på den måten støtte...

Les mer
Nyhetsartikkel
Publisert:

Trekk av faktura rett fra melkeoppgjøret

Fra i vinter var det mulig å trekke fakturaer fra TINE direkte over oppgjøret. Over 2000 har valgt denne betalingsformen så lang. Vi...

Les mer
Leveransestatistikk  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

Mjølkeleveransar i mai 2021

Det vart levert 137 millionar liter kumjølk i mai 2021. Dette er 4,4 prosent meir enn i 2020 og i samsvar med siste prognose....

Les mer
Nyhetsartikkel
Publisert:

TINE skaper 25 900 årsverk og bidrar til et levende Norge

En ny rapport viser at det samlede fotavtrykket av TINEs virksomhet er 22,6 milliarder kroner og 25 900 årsverk i Norge. For hver...

Les mer
Fra TINE  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

Godt samarbeid mellom bonde og transportør gir innovative løsninger

For tre år siden satte Slåttøy Transport inn en semitrailer for å hente inn melk fra gårdene på Helgeland. Dette var da den første...

Les mer
Høring | Fra TINE  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

–Konkurransekrafta til norsk melk må styrkes

I forbindelse med Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret har styreleder Marit Haugen deltatt i en åpen høring i næringskomiteen....

Les mer
Nyhetsartikkel
Publisert:

Forsøksverter søkes til masteroppgave om skjult ketose

Inga Vagle, masterstudent på studieretningen Husdyrvitenskap på NMBU, søker produsenter til forsøk om skjult ketose.

Les mer
Fra TINE  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

TINE opprettholder terminalene i Bodø og Tromsø

TINE har nylig vedtatt å opprettholde meieriene i Alta og Tana. Vi har også sett på ulike alternativer for å forsyne kundene våre i...

Les mer
Dyrevelferd  /  Nyhetsartikkel
Publisert:

WelCow ble til Kutrivsel

Da forskningsprosjektet WelCow trengte et norsk navn, visste melkeprodusentene råd: Sett i gang en navnekonkurranse. Som sagt, så...

Les mer