Hopp til innholdet

TINEs eierorganisasjon 

Medlemsorganisasjonen i TINE er bygd opp med produsentlagene som selve grunnpilaren. Alle medlemmer i TINE tilhører et produsentlag som styres av et arbeidsutvalg(AU). AU kan bestå av 3-5 medlemmer inkludert en leder og velges av produsentlagets årssamling hvor alle medlemmer har stemmerett.  

Årsmøtet er det øverste organet i TINE. Utsendinger til årsmøtet velges i årssamlingene i produsentlagene og består totalt 125 medlemmer av TINE.  

Styret består av 7 eiervalgte og 4 ansattevalgte representanter. 

Rådet skal være et strategiforum og rådgivende organ for styret. Rådet består av 16 representanter fra eierne, fordelt med et likt antall medlemmer fra hvert av de fire eierområde. Rådet utgjør eierutvalget i TINE SA.

Langsiktighet i samvirke 

Over 9000 melkebønder er garantisten for langsiktig norsk eierskap. Gjennom eierdemokratiet sikrer det at samvirkebedriften TINE ikke kan kjøpes opp eller flagges ut. 

Les mer om eierorganisasjonen i TINEs vedtekter. 

TINEs eierorganisasjon