Hopp til innholdet

Nye vedtekter vedtatt etter lang debatt

Publisert:

Årsmøtet i TINE har vedtatt nye vedtekter for selskapet som blant annet betyr færre styremedlemmer, flere årsmøteutsendinger og at de ansatte ikke lenger har vedtektsfestet representasjon i rådet og årsmøtet.

De nye vedtektene er gjeldende umiddelbart etter årsmøtet 2021.

Det ble en lang debatt og stort engasjement om styrets forslag om å ta de ansatte ut fra rådet og årsmøtet. En lang rekke ansattvalgte årsmøteutsendinger tok ordet og argumenterte for at de fortsatt måtte ha plass i de to organene.

-Det er ikke vanskelig å forstå engasjementet rundt endringer i organisasjonen. Det engasjementet skal vi fortsatt benytte oss av, men i litt andre former. For vi trenger å finne svar på de utfordringer og muligheter som ansatte og eiere i felleskap har, sier nestleder i styret, Rolf Øyvind Thune.

Ved avstemming var det et stort flertall (76%) blant de eiervalgte utsendingene som støttet styrets forslag på dette punktet.

Færre i styret og rådet, flere utsendinger til årsmøtet
Årsmøtet ønsker å effektivisere arbeidet i styret, ved at antall styremedlemmer reduseres fra 14 til 11. Det skjer ved at antall eiervalgte reduseres fra 10 til 7, mens de ansatte fortsatt skal ha fire styremedlemmer.
Også rådet blir redusert fra 24 til 16 representanter fra eierne, fordelt med et likt antall medlemmer fra hvert av de fire eierområde. Rådet utgjør eierutvalget i TINE SA.

At rådet og styret blir mindre, åpner for at antall årsmøteutsendinger økes fra dagens 110 til 125.

Det er en rød tråd hele veien. Selv om vi blir noen færre totalt, så kommer tettere og tydeligere sammen. Endringer i vedtektene, sammen med de digitale møtepunktene vi har laget oss, blant annet etter hvert styremøte, bidrar til aktivitet og kunnskap i organisasjonen, sier Rolf Øyvind Thune.

Fortsatt mulig med fem medlemmer i arbeidsutvalget
Styret fikk flertall på de fleste endringsforslagene, men ikke i forslaget om at arbeidsutvalgene i produsentalgene skal ha tre medlemmer. Her blir dagens vedtekter stående: Arbeidet i produsentlaget ledes av et arbeidsutvalg på 3-5 (normalt 3) medlemmer, med inntil like mange varamedlemmer.
I tillegg vedtok årsmøtet nye instrukser for både sentral valgkomite og lokale valgkomiteer.