Hopp til innholdet

Marit Haugen gjenvalgt som styreleder 

Publisert:

Årsmøtet i TINE har gjenvalgt Marit Haugen fra Beitstad i Steinkjer (50) som styreleder i TINE. Ny i styret er Asgeir Pollestad (46) fra Hå på Jæren.  

Marit Haugen har vært styreleder i TINE i to år. Før det var hun styremedlem i fire år. Rolf Øyvind Thune (47) fra Rakkestad ble gjenvalgt som nestleder i styret. Ny i styret er Asgeir Pollestad fra Hå på Jæren. Han har vært første vara til styret, men rykker nå opp som fast styremedlem. 

"Jeg setter stor pris på fornyet tillit og gleder meg til fortsettelsen. Det er stor kraft i det årsmøtet vi nå legger bak oss og signalene er tydelige på å fortsette jobben med å sikre muligheter for den norske melka og arbeidsplasser rundt om i landet", sier Marit Haugen etter valget. 
 
I avstemmingen fikk Haugen 136 stemmer og 54 blanke. 
 
"Debatten rundt eierorganisasjonen og ansatterepresentanters møterett har vært frisk de siste dagene, men jeg er sikker på at vi også fremover skal få til et veldig godt samarbeid mellom eiere og ansatte til det beste for TINE", avslutter Haugen. 

Årsmøtet behandlet en sak om vedtektsendringer og det var knyttet stor spenning til utfallet. Årsmøtet vedtok innstillingen som blant annet betyr at styret reduseres fra 14 (10 eiere og 4 ansatte) til 11 (7 eiere og 4 ansatte). 

Etter valgene har styret denne sammensetningen: 

 • Marit Haugen, Steinkjer, leder 
 • Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder 
 • Helge Arne Espeland, Ullensvang 
 • Bjørnar Gjerde, Kvam 
 • Asgeir Pollestad, Hå, ny 
 • Solveig Bratteng Rønning, Rana 
 • Hege Persen, Tana 

De fire ansattvalgte representantene i styret er valgt i egne valg: 

 • Tor Arne Johansen (NNN) 
 • Jeffrey Thomas (NML) 
 • Ottar Råd (Negotia, Naturviterne og Tekna) 
 • Elin Aarvik (NNN) 

Valg av 16 medlemmer til Rådet 
(Rådet utgjør også eieutvalget i TINE for hele landet)
Eierområde Øst:

 • Odd-Einar Hjortnæs
 • Kari Lise Joarsdotter Breivik
 • Hans Mathias Ulberg
 • Harald Olav Lie-Nielsen

Eierområde Sørvest:

 • Rolf-Daniel Midthun
 • Elise Unander Mjølhus
 • Morten Malmin
 • Cathinka Jerkø

Eierområde Midt:

 • Nina Vangen Ranøien
 • Ole Henrik Rindli
 • Trond Hodne
 • Jannicke Tafjord

Eierområde Nord:

 • Magnhild Johanne Nymo
 • Veronica Berntsen Hjelle
 • Allan Falkmo Hansen
 • Einar Åbergsjord